Lärarförbundet
Bli medlem

Inte lärarens ansvar om nationella proven inte hinns med

Under läsåret jobbar många lärare med nationella prov. Det leder ofta till att det blir mer arbete än vanligt. Men arbetet med nationella prov ska ske inom den reglerade arbetstiden. Vad betyder det och vilka krav kan du ställa på din rektor?

– Arbetstiden kan variera över läsåret och det är inte konstigt. Men de nationella proven är något som du som lärare måste göra och därför ska de också rymmas inom den reglerade arbetstiden, säger Elisabet Mossberg, ombudsman på Lärarförbundet.

Du som har ferieanställning har arbetstiden uppdelad i reglerad och oreglerad arbetstid. Allt arbete ska rymmas inom den totala arbetstiden. De arbetsuppgifter som du inte själv kan avgöra var, när och hur de utförs, till exempel föräldramöten, undervisning och nationella prov, ska rymmas inom den reglerade arbetstiden.

Planera din arbetstid över hela året

– Därför är det viktigt att planera sin arbetstid. Vissa veckor kan du arbeta mer än andra veckor, säger Elisabet Mossberg.

Det finns många olika sätt att planera sin arbetstid. Till din hjälp finns till exempel det webbaserade verktyget Arbetstidskollen eller våra mallar för arbetstidsscheman i olika skolformer.

Den planering du gör ska godkännas av rektor. Men även om du planerar själv är det aldrig ditt fel om du får problem med att hinna med dina arbetsuppgifter. Det är alltid ett ledningsansvar.

Du ska inte lösa problemet själv

– Eftersom det inte är ditt problem ska du inte heller lösa det, till exempel med att rätta prov på din fritid, säger Elisabet Mossberg.

Om problemet redan finns kan du ställa krav på din rektor att hjälpa till att lösa det. Det kan ske på flera sätt.

  • Att man sätter in vikarier som tar undervisningen när lärarna rättar.
  • Att lärare och rektor tillsammans planerar och prioriterar om resten av terminens timmar.
  • Att rektorn beordrar lärarna att arbeta övertid och att lärarna då får betalt för det.

Vänd dig till din avdelning

Du kan också vända dig till din avdelning för att få hjälp.

Brist på planering är en arbetsmiljöfråga så väl som en avtalsfråga och det är något som avdelningen kan driva.

  • Skapad 2014-01-24
  • Uppdaterad 2019-02-06
Frågor & Svar