Lärarförbundet
Bli medlem

Inte högre löner hos Sveriges Skolledarförbund

​Lärarförbundet Skolledare konstaterar att skolledare fått ordentliga lönepåslag de senaste åren. Även om det är långt kvar till löner som speglar ansvaret och arbetsuppgifterna så gläds vi åt att det går åt rätt håll.

Vår inställning är att fortsätta på den inslagna vägen genom att samla alla skolledare och lärare bakom kraven på höjda löner för hela professionen.

Detta sägs med anledning av att Sveriges Skolledarförbund i ett nyhetsbrev går ut och jämför sin egen lönestatistik med Lärarförbundet Skolledares. Det är en jämförelse som inte går att göra.

Det handlar om två olika statistikuppgifter. Sveriges Skolledarförbund samlar in sina uppgifter via enkäter där en andel av förbundets medlemmar själva rapporterar in sina löner. Det ger sannolikt ett högre utfall än i verkligheten därför att de som är missnöjda med sina löner är mindre benägna svara på enkäten. Lärarförbundet Skolledares statistik bygger på faktiska partsgemensamma uppgifter från ALLA förbundets skolledarmedlemmar.

Det finns ytterligare en skillnad i statistikuppgifterna. Lärarförbundet Skolledares statistik avser endast löneuppräkningar för medlemmar som är kvar på samma arbetsplats i samma befattning. Sveriges Skolledarförbunds statistik tar enligt egna uppgifter även med höjningar som skett när medlemmen bytt arbetsplats. Det torde innebära ett tydligt påslag då omkring en fjärdedel av skolledarna byter arbetsplats varje år och sannolikt inte får lägre betalt på nya jobbet.

Det är tråkigt att Sveriges Skolledarförbund jämför äpplen och päron på detta sätt och Lärarförbundet Skolledare får nu lägga ned energi på att upplysa sina medlemmar om de faktiska förhållandena för att hindra splittring och ryktesspridning. Vi väljer dock att tro att Sveriges Skolledarförbund inte vill sprida sådana rykten medvetet utan att det handlar om ett mindre förbund som inte fullt ut förmår hålla sig med den statistiska kompetens som krävs i dessa sammanhang.

Skolledare har fått bra lönepåslag de senaste åren. Det är glädjande för Lärarförbundet Skolledare även om en stor del av arbetet återstår. Vår inställning är att fortsätta att jobba för lön efter ansvar och inte orsaka splittring och ryktesspridning i en fråga som för de allra flesta medlemmar är viktigare än facklig tillhörighet.

  • Skapad 2018-10-08
Frågor & Svar