Lärarförbundet

Inspirationskvällar - om flerspråkighet och lärande

Vårens inspirationskvällar gav fyra olika perspektiv på en av skolans stora utmaningar om hur flerspråkighet kan bidra till lärande. Här kan du se föreläsningarna i efterhand.

För att som lärare vara på topp i ett utmanande yrke kan du behöva ny kunskap och bli inspirerad till en enklare, roligare och mer givande lärarvardag! Lärarförbundets inspirationskvällar är kostnadsfria och vänder sig till alla lärare, även till dig som inte är medlem. Klicka här för att se vilka inspirationskvällar är aktuella just nu.

Utveckla lärandet med flerspråkighet – Sara Persson

Sara Persson

Vill du utveckla flerspråkigheten och lärandet i klassrummet? Låt Sara Persson ge dig inspiration och konkreta undervisningsexempel. Sara är lärare i svenska och svenska som andraspråk, hon använder digitala hjälpmedel och når framgång i sin undervisning. Sara nominerades till Guldäpplet 2015, priset som lyfter fram lärare som utvecklar skolan med it.

Se föreläsningen i efterhand på lararkanalen.se


Utbildningen i globalt perspektiv – Staffan Landin

Staffan Landin


Staffan Landin inspirerar och konkretiserar den mänskliga utvecklingen i världen ur ett utbildningsperspektiv. Sällan uppmärksammar vi att världen på många områden aldrig varig bättre än idag. Fler än någonsin kan läsa och skriva, vi lever längre och aldrig någonsin har så många barn överlevt sina första levnadsår. Staffan kan som ingen annan, förutom Hans Rosling, presentera statistik på ett pedagogiskt och tilltalande sätt. I din hand får du även boken "Blir världen bättre?", ett material du kan använda i ditt arbete med barn och elever.

Flerspråkighet som tillgång – Samuel Engelhardt

Samuel Engelhardt är specialpedagogen på Angereds gymnasium som hittar lösningar för att hjälpa elever med särskilda behov ska nå framgång. Samuel berättar om framgångsprojekten Kunskapsportalen, online-skolan, guidning av elever och Angeredsutmaningen som är ett samarbetsprojekt med näringslivet.

Han kommer även att prata om flerspråkighet ur ett annorlunda perspektiv. Vad använder vi för olika språk i skolan utöver våra formella språk som t.ex. härskarteknik, kropp- och doftspråk. Låt vår inspirationskväll hjälpa dig med strukturella lösningar som fungerar för många elever.

Se föreläsningen i efterhand på lararkanalen.se


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här