Sök

Innovativa skolledarpriset

Årets Innovativa skolledarpris 2015 delas för första gången ut till två pristagare, Susann Jungåker, rektor på Mälardalens tekniska gymnasium i Södertälje och Hanna Lindö, rektor på Kyrkenorumskolan F-6 i Stenungsund.

Årets Innovativa skolledarpris 2015 delas för första gången ut till två pristagare, Susann Jungåker, rektor på Mälardalens tekniska gymnasium i Södertälje och Hanna Lindö, rektor på Kyrkenorumskolan F-6 i Stenungsund.

Sverige vimlar av duktiga skolledare. Tillsammans med Microsoft delar Lärarförbundet ut Innovativa skolledarpriset till en skolledare som lyfter fram ett hållbart skolutvecklingsarbete. Prisutdelningen äger rum under Skolledarkonventet.

Lärarförbundet och Microsoft instiftade gemensamt 2011 det Innovativa skolledarpriset, som har delats ut under varje Skolledarkonvent sedan dess. Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel på skolledare, som genom att driva ett hållbart skolutvecklingsarbete och genomtänkt användning av ny teknik, säkrar att deras förskola eller skola ger barn och elever möjlighet att lyckas. 

Tre finalister väljs ut 

En jury med representanter för Lärarförbundet och Microsoft väljer ut tre finalister som alla inbjuds till Skolledarkonventet. Vem av de tre som får Innovativa skolledarpriset avslöjas dock först vid prisutdelningen. 

Kriterier som kännetecknar en innovativ skolledare

Hon eller han:

  • uppfattas som en kommunikativ, lärande och demokratisk ledare
  • är visionär och kreativ och har ett stort engagemang
  • stimulerar lärarnas gemensamma lärande
  • uppnår dokumenterat goda resultat utifrån givna förutsättningar
  • driver pedagogisk utveckling med stöd av IKT och arbetar strategiskt för en ökad digital kompetens bland skolans lärare
  • använder IKT i sitt administrativa arbete och i sin interna och externa kommunikation.
  • bedriver aktiv omvärldsbevakning
  • arbetar strategiskt med entreprenörskap och ökat samarbete med närsamhället.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här