Lärarförbundet
Bli medlem

Inget förbundsråd 2022

Lärarförbundets förbundsstyrelse har fattat beslut om att inte kalla till ett förbundsråd 2022.

Under året har det genomförts tre extrakongresser och senare i november genomföras en ordinarie kongress. Utifrån detta har förbundsstyrelsen beslutat att inte kalla till ett förbundsråd.

Förbundsrådet har i uppdrag att besluta i frågor som hänskjutits från kongressen, att besluta om eventuell extra uttaxering, förrätta fyllnadsval och att vara rådgivande till förbundsstyrelsen.

Under 2022 är bedömningen att extrakongresserna har fyllt funktionen av att vara rådgivande till förbundsstyrelsen och i och med att det snart ska genomföras en ordinarie kongress kan denna hantera alla frågor i övrigt som ett förbundsråd kan hantera.

  • Skapad 2022-09-21
  • Uppdaterad 2022-09-21
Frågor & Svar