Lärarförbundet
Bli medlem

Information till arbetsgivare om förhandlingsframställan mm

Det kan uppstå många situationer där arbetsgivare enligt lag och kollektivavtal har skyldighet att förhandla eller samverka med Lärarförbundet till exempel organisationsförändring, nytt arbetstidsschema, semesterplanering eller uppsägningar.

Finns det ombud/klubb och avdelning på din arbetsplats och förhandlingsfråga rör samverkan på arbetsplatsen ska förhandlingsframställan skickas till ombudet på arbetsplatsen eller till klubben/avdelningen

Om varken klubb/avdelning eller ombud finns, eller om frågan rör en tvist, ska den skickas direkt till Lärarförbundet. För att vi ska kunna behandla en framställan behöver följande information finnas med från arbetsgivaren:

 • Arbetsgivarens namn
 • Organisationsnummer
 • Vilka kommuner berörs
 • Kontaktuppgifter, namn, telefon, epost,
 • Vad förhandlingen gäller.

Skicka förhandlingsframställan här


Arbetsgivare kan också ställa frågor om arbetstillstånd, arbetsgivarintyg och annat till Lärarförbundet. Följande information behöver då finnas med för att Lärarförbundet ska kunna hantera frågan.

 • Arbetsgivarens namn
 • Organisationsnummer
 • Vilka kommuner berörs.
 • Kontaktuppgifter namn, telefon,epost,
 • Vad frågan gäller.

Skicka din fråga här

Är du osäker på vilket kollektivavtal som gäller? Läs mer om våra kollektivavtal här.


 • Skapad 2020-05-06
Frågor & Svar