Lärarförbundet
Bli medlem

Nu är nya Friskoleavtalet tecknat

Det nya Friskoleavtalet med Almega har tecknats och rör 9 000 medlemmar i fristående verksamhet. – Om avtalet följs får våra medlemmar en mycket bättre arbetssituation, säger Jens Ranta, avtalsansvarig ombudsman på Lärarförbundet.

Jens Könberg ombudsman expert Foto:Linda JerandLärarförbundet har genom Lärarnas samverkansråd tecknat avtal med Almega tjänsteföretagen. Avtalet rör 9 000 medlemmar i fristående verksamhet. Det handlar om allt från större arbetsplatser som till exempel Kunskapsskolan, Pysslingen och Internationella Engelska skolan till mindre enskilda fristående förskolor.

Förbättringar i nya avtalet

Jens Ranta, ombudsman på Lärarförbundet, har förhandlat fram det nya avtalet och ringar in några tydliga förbättringar:

– Vi har äntligen kommit överens om ett statistikavtal. Det har inte funnits förut och det vill vi som förbund alltid ha för att kunna utvärdera vad avtalet ger i praktiken, förklarar Jens Ranta.

Nu kommer vi kunna utvärdera vad avtalet ger i praktiken

En annan nyhet är att löneavtalet nu ger helt andra förutsättningar för en lokal och central utvärdering av avtalet, både vad gäller löneprocessen och utfallet.

– För att utveckla löneavtalet måste lokala parter ta ett gemensamt ansvar, noga gå igenom lönestrukturen och hur en önskad lönestruktur ska se ut. Det här är särskilt angeläget efter Lärarlönelyftet.

– Att det nu finns bättre förutsättningar att utvärdera avtalet är grunden för en fortsatt utveckling av löneprocesserna så att löneutvecklingen för våra medlemmar blir fortsatt god, säger Jens Ranta.

Löneöversynerna kan dra igång (Obs, angående 2021, se här)

Avtalet löpte ut den 31 augusti och löneöversynerna har fått vänta på det nya avtalet. Nu kan löneöversynerna dra igång på arbetsplatserna.

Vad gäller löneökningar är avtalet utan något centralt definierat utrymme, precis som det varit sedan 2015. Så har även varit fallet i det senaste kommunala avtalet. Med facit i hand har lärarna fått löneökningar över snittet på arbetsmarknaden, även räknat utan statliga lönesatsningar.

Vi vill inte ha ett tak för löneutrymmet

– Vi vet att en siffra i det centrala avtalet skulle hämma löneutvecklingen i den lärarbrist som råder. Vi vill inte ha ett tak för löneutrymmet, säger Jens Ranta.

Ökad trygghet

Andra förbättringar är att flera förtydliganden har gjorts beträffande tidsbegränsade anställningar vilket bidrar till ökad trygghet för många medlemmar som inte har tillsvidareanställning.

Jens Ranta hoppas också att avtalet ska attrahera fler legitimerade och behöriga lärare och att en än högre andel ska vara tillsvidareanställda.

Nådde inte fram om skolresor denna gång

Men det finns också sådant som inte gick vägen.

– Jag är mycket besviken över att vi inte nådde ända fram i avtalet om skolresor. Vårt förslag skulle ha varit väldigt bra för alla – både arbetsgivare och anställda – med en ökad trygghet i ansvarsbiten och högst rimliga villkor för våra medlemmar. Vi har fått väldigt positiv respons där lokala avtal har ingåtts om detta.

Känn till dina rättigheter!

Sedan tidigare finns överenskommelser i kollektivavtalet om att till exempel arbetsgivaren betalar föräldraledighetstillägg i upp till sex månader.

Det finns också mycket goda möjligheter att arbeta lokalt med arbetstidsfrågor. Jens Ranta uppmanar medlemmar och ombud att läsa igenom avtalet, känna till vilka rättigheter som finns och använda regelverken.

Utse ombud och skyddsombud om det inte finns

– Om avtalet följs får du och dina kollegor en mycket bättre arbetssituation. Ta reda på vad som gäller, verka för att ombud och skyddsombud utses om det inte redan finns och använd all den kunskap som finns i Lärarförbundet, avslutar Jens Ranta.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om avtalsförändringarna:

Jens Ranta, avtalsansvarig på Lärarförbundet.

Lärarförbundet Kontakt, 0770 - 33 03 03
  • Skapad 2017-11-20
Frågor & Svar