Lärarförbundet
Bli medlem

Inför föräldraledighet

Photo by Drew Hays on Unsplash

Photo by Drew Hays on Unsplash

När du eller din partner väntar barn eller planerar en graviditet finns det en del saker som är bra att tänka på.

Planera din föräldraledighet

Det är viktigt att du i god tid planerar föräldraledigheten. För dig som har ferielön kan det handla om hur föräldraledigheten ska delas upp under året och för dig som är semesteranställd kan det handla om när semestern ska tas ut. Kontakta gärna Lärarförbundet vid planeringen av din föräldraledighet för att få råd, och svar på eventuella frågor.

Föräldraledighet innebär också en tillfällig ändring av din medlemsavgift. Ring Lärarförbundet Kontakt på 0770 - 33 03 03 eller mejla via kontaktformuläret.

Det är bra om du och din chef har ett medarbetarsamtal inför det att föräldraledigheten ska påbörjas och ytterligare ett då föräldraledigheten går mot sitt slut. Det kan vara ett bra tillfälle att diskutera arbetstider, arbetsinnehåll och annat. Du kanske vill ha lägre sysselsättningsgrad med hänvisning till föräldraledighetslagen eller det kanske är viktigt att dina arbetstider fungerar med ditt barns förskoletider.

Ansök om föräldraledighet

Du behöver ansöka om föräldraledighet från din arbetsgivare senast två månader före beräknad ledighet. Är du anställd inom kommun eller region behöver du ansöka om ledighet tre månader i förväg.

Det är bra att berätta för din arbetsgivare i god tid att du ska ha barn, så att hen får tid på sig att rekrytera en vikarie.

Vad säger lagen?

Det är flera lagar som kan tillämpas vid föräldraledighet. Rätten till föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen. I den finns också regler om förbud mot missgynnande i samband med föräldraledigheten.

Rätten till föräldraförsäkring finns i socialförsäkringsbalken. På Försäkringskassans webbplats kan du läsa mer om föräldraledighet.

I diskrimineringslagen finns förbud mot missgynnande av kön och lagen om anställningsskydd innehåller skyddsregler för föräldralediga vid uppsägningar.

I arbetsmiljölagen och de tillhörande föreskrifterna finns regler för gravida, nyblivna mammor och de som ammar.

Vid anställningsintervjun

Du som arbetssökande har inte någon skyldighet att berätta om en påbörjad eller planerad graviditeter vid en anställningsintervju. Däremot finns det inte något förbud mot frågor om barn och familj under intervjun. Får du en direkt fråga bör du naturligtvis svara sanningsenligt.

Att som arbetsgivare fråga en arbetssökande om en planerad graviditet kan vara ett brott mot diskrimineringslagstiftningen, till exempel om frågan bara ställs till kvinnliga sökande. Av det skälet avråder Diskrimineringsombudsmannen arbetsgivare från den här typen av frågor.

  • Skapad 2013-07-31
  • Uppdaterad 2018-02-13
Frågor & Svar