Lärarförbundet

Inför föräldraledighet

När du eller din partner väntar barn eller planerar en graviditet finns det en del saker som är bra att tänka på.

Planera din föräldraledighet

Det är viktigt att du i god tid planerar föräldraledigheten.För dig som har ferielön kan det handla om hur föräldraledigheten ska delas upp under året och för dig som är semesteranställd kan det handla om när semestern ska tas ut. Kontakta gärna Lärarförbundet vid planeringen av din föräldraledighet för att få råd, och svar på eventuella frågor.

Det är bra om du och din chef har ett medarbetarsamtal inför det att föräldraledigheten ska påbörjas och ytterligare ett då föräldraledigheten går mot sitt slut. Det kan vara ett bra tillfälle att diskutera arbetstider, arbetsinnehåll och annat. Du kanske vill ha lägre sysselsättningsgrad med hänvisning till föräldraledighetslagen eller det kanske är viktigt att dina arbetstider fungerar med ditt barns förskoletider.

Ansök om föräldraledighet

Du behöver ansöka om föräldraledighet från din arbetsgivare senast två månader före beräknad ledighet. Är du anställd inom kommun eller landsting behöver du ansöka om ledighet tre månader i förväg.

Det är bra att berätta för din arbetsgivare i god tid att du ska ha barn, så att hen får tid på sig att rekrytera en vikarie.

Vad säger lagen?

Du har rätt till graviditetspenning tidigast från den 60:e dagen före den beräknade nedkomsten. Föräldrapenning kan tas ut av den som är gravid under högst 60 dagar innan den planerade förlossningen.

Föräldrapenning kan utgå till den som deltar i föräldrautbildning både före och efter barnets födelse. Den förälder som inte är gravid har rätt till tio dagars ledighet med tillfällig föräldrapenning i anslutning till barnets födelse.Det gäller också vid adoption.

Vid anställningsintervjun

Du som arbetssökande har inte någon skyldighet att berätta om en påbörjad eller planerad graviditeter vid en anställningsintervju. Däremot finns det inte något förbud mot frågor om barn och familj under intervjun. Får du en direkt fråga bör du naturligtvis svara sanningsenligt.

Att som arbetsgivare fråga en arbetssökande om en planerad graviditet kan vara ett brott mot diskrimineringslagstiftningen, till exempel om frågan bara ställs till kvinnliga sökande. Av det skälet avråder Diskrimineringsombudsmannen arbetsgivare från den här typen av frågor.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här