Lärarförbundet
Bli medlem

Individuell lön för lärare

För alla medlemmar i Lärarförbundet gäller avtal om individuell lönesättning. Förbundets övergripande mål är en kraftig uppvärdering av alla lärares löner.

För alla medlemmar i Lärarförbundet gäller avtal om individuell lönesättning. Förbundets övergripande mål är en kraftig uppvärdering av alla lärares löner.

För dig som är medlem i Lärarförbundet gäller individuell lönesättning enligt kollektivavtalen. Det är dina egna meriter, arbetsuppgifter, ansvar och arbetsinsatser som ska påverka din lön.

I ett individuellt lönesystem finns det ingen lön som är absolut "rätt". (Det finns det inte i något annat system heller.) Däremot får lön inte sättas helt godtyckligt. Det regleras bland annat i avtal, och i diskrimineringslagen som ska förhindra osakliga skillnader i lön, till exempel mellan män och kvinnor.

Ansvar och arbetsinsats påverkar

De flesta av Lärarförbundets medlemmar anser att den egna kompetensen, det egna ansvaret och den egna arbetsinsatsen ska påverka lönen. Det ger också möjligheter till löneutveckling under hela yrkeslivet och en möjlighet att ta vara på gynnsamma marknadslönelägen.

Vi inte kan uppnå perfekt rättvisa i något lönesystem men vi kommer en bra bit på väg om alla lärare på arbetsplatsen känner till grunderna för lönesättningen och har diskuterat dem tillsammans.

Individuell lön ersatte tariffsystem

I det tariffsystem som gällde kommunalt anställda lärare fram till 1996, sattes lönen enligt en överenskommen tabell, utifrån vilken anställning man hade och hur länge man arbetat. Vilka faktiska arbetsuppgifter och ansvar man hade och hur man utförde sitt arbete hade ingen betydelse.

Det individuella systemet är mer komplicerat. Det innebär både möjligheter och risker.

Möjligheter

  • Med ett individuellt lönesystem finns det möjlighet att dra nytta av marknadskrafterna.
  • Det finns möjligheter till löneutveckling under hela yrkeskarriären eftersom det inte finns någon fastställd slutlön.
  • Man kan själv påverka sin lön, bland annat genom sitt sätt att utföra arbetet.

Risker

  • Det finns en större risk för att lönesättningen upplevs som godtycklig, något som kan skapa avundsjuka och splittring i arbetslaget.
  • Det finns risk för löneskillnader som beror på kön, etnicitet eller andra ovidkommande omständigheter.
  • Alla lärare (enskilt och kollektivt på arbetsplatsen) behöver känna till och ta vara på möjligheterna och motverka riskerna i systemet.

Lärarlönerna måste uppvärderas

Lärarförbundets övergripande mål är en kraftig uppvärdering av alla lärares löner.

Lärarförbundet menar att lärarna ska ha löner i nivå med anställda i det privata näringslivet med lika lång högskoleutbildning.

Lönerna för nya lärare måste vara sådana att yrket lockar till sig dem som är mest lämpade och löneutvecklingen måste vara sådan att de stannar kvar i yrket.

Lärarförbundets övergripande mål är därför en kraftig uppvärdering av alla lärare.

Mathias Åström om uppvärdering och individuell lönesättning


Samtal med Roger Mörtvik:
Om individuell lönesättning och hur den hänger ihop i ett större perspektiv


Filmerna är från ett tidigare Lärarmöte, "Du och din löneutveckling"
.

  • Skapad 2013-05-13
  • Uppdaterad 2021-01-08
Frågor & Svar