Lärarförbundet
Bli medlem

IDEA och KFO går ihop i Fremia 1 januari 2021

Fremia är en ny arbetsgivarorganisation som har bildats genom sammanslagning av tidigare IDEA, arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, och Arbetsgivarföreningen KFO.

Lärarförbundet har flera kollektivavtal med både IDEA och KFO. De befintliga centrala kollektivavtal och lokala kollektivavtal som har slutits med stöd av centrala avtalet gäller fortfarande och innehållen i avtalen påverkas inte.


Avtal som berörs av namnbytet


KFO byter namn till Fremia - skolor, förskolor och fritidshem

IDEA Skolavtalet har upphört att gälla 20210831 och ersätts av Fremia -skolor, förskolor och fritidshem

IDEA Studieförbunden heter numera Fremia - Cirkelledare och övriga ledare /lärare

IDEA Folkhögskolor bytt namn till Fremia Folkhögskolor

IDEA Högskolor byter namn till Fremia - Högskolor


  • Skapad 2021-02-16
Frågor & Svar