Lärarförbundet
Bli medlem

IDEA och KFO går ihop i Fremia 1 januari 2021

Fremia är en ny arbetsgivarorganisation som har bildats genom sammanslagning av tidigare IDEA, arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, och Arbetsgivarföreningen KFO.

Lärarförbundet har flera kollektivavtal med både IDEA och KFO. De befintliga centrala kollektivavtal och lokala kollektivavtal som har slutits med stöd av centrala avtalet gäller fortfarande och innehållen i avtalen påverkas inte.


Avtal som berörs av namnbytet


KFO

IDEA Skolavtalet

IDEA Studieförbunden

IDEA Folkhögskolor

IDEA Högskolor


Vad händer längre fram?


Under våren planeras ett partsgemensamt arbete att se över kollektivavtalen i syfte att slå ihop och harmonisera villkoren. Det gäller främst avtalen inom förskola, skola, fritidshem och studieförbunden.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar