Lärarförbundet
Bli medlem

IDEA Folkhögskola och utbildningsföretag – så säger avtalet

Folkhögskola och Utbildningsföretagsavtalet mellan Lärarförbundet och IDEA – arbetsgivarförbundet för ideella organisationer - gäller 2016-05-01--2018-04-30.

Avtalet har karaktären av ett centralt ramavtal som de lokala parterna kan teckna lokalt anpassade avtal utifrån.

Avtalet finns tillgängligt i webbshoppen för trycksaker och måste läsas med senaste förhandlingsprotokollet.

Det är två Folkhögskolor, Röda korset och Scouternas folkhögskola, som omfattas av avtalet Folkhögskola och Utbildningsföretag.

Har du frågor om avtalet, kontakta avtalsansvarig ombudsman, Bengt Wensmark.

Avtalsperiod

Avtalet är tvåårigt och omfattar perioden 1 maj 2016 – 30 april 2018. Därefter förhandlas ett nytt kollektivavtal fram.

Lön

Avtalet innebär två tillfällen för lönerevision, den 1 maj 2016 och 2017.

Löneökningsutrymmet är inte centralt fastslaget, utan intentionen är att det ska överenskommas om lokalt. I det fall det saknas ombud med förhandlingsmandat är det avdelningen som har mandat.

En kärnfråga i löneavtalet är att stärka dialogen mellan enskild medarbetare och ansvarig chef med en stark och tydlig koppling till innehållet i utvecklingssamtalet som har hållits tidigare.

Parternas arbete med att sätta den lokala processen är väldigt viktig med delarna Förberedelse, Information, Lönesamtal och Utvärdering av process och utfall. Det finns möjligheter att kalla in centrala parter för konsultation för att komma vidare och de centrala parterna är överens om hur eventuell oenighet ska hanteras. Hela intentionen med avtalet är dock att parterna ska komma överens.

Centrala parter utvärderar tillämpningen av löneavtalet inför avtalsförhandlingarna 2018.

Arbetstid

För lärare med årsarbetstid och ferier är arbetstiden högst 1 760 per ferielöneår.

Lärare med ferier är tjänstgöringsskyldig under högst 45 veckor per ferielöneår. Arbetsårets omfattning för enskild lärare fastställs efter samråd med berörd arbetstagaren av arbetsgivaren inför varje ferielöneår.

För lärare och arbetstagare som har en ordinarie arbetstid på 40 timmar per helgfri vecka under en beräkningsperiod om högst sex månader ska arbetsgivaren samråda med den anställde om fördelning och förläggning av tid för olika arbetsuppgifter som ingår i anställningen

Övriga nyheter

Föräldralönetrappan enligt kollektivavtalet har förbättrats. Vid anställning gäller följande:

  • 1-2 år i följd, utges föräldralön under 60 dagar.
  • 3 år i följd, utges föräldralön under 120 dagar.
  • 4 år i följd, utges föräldralön under 150 dagar.
  • 5 år i följd, utges föräldralön under 180 dagar

OB-tillägget har räknats upp för 2017 med det så kallade industrimärket på 2,1 procent.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här