Lärarförbundet
Bli medlem

Ida-Mari Bengtsson är årets lärare i fritidshem 2018!

Varje år utser Lärarförbundet Årets lärare i fritidshem för att lyfta fram meningsfull fritidshemsverksamhet med god kvalitet. 2018 års vinnare är Ida-Mari Bengtsson som mottog priset av Johanna Jaara Åstrand på Skolforum.

Årets lärare i fritidshem är Ida-Mari Bengtsson. Hon fick en stark nominering av en kollega, och var den kandidat som verkligen stod ut när juryn gjorde intervjuer. Detta för hennes helhetssyn kring lärandet i fritidshemmet och hennes tydliga förankring i styrdokumenten. Hon arbetar strukturerat med det systematiska kvalitetsarbetet och ser progression i elevernas lärande. En mycket bra företrädare för sin profession helt enkelt!

Motivering

Ida-Mari brinner för fritidshemmet och har ett mycket starkt engagemang som lyser igenom i sitt arbete. Hon planerar verksamheten i fritidshemmet utifrån det grundläggande uppdraget att utgå ifrån elevernas intressen, erfarenheter och behov. Hon har introducerat många olika verktyg för att göra just detta synligt i det systematiska kvalitetsarbetet.

Med sitt driv har Ida-Mari samarbetat med kommunen för att se till att deras elevenkäter ställer frågor om fritidshemmet som utgår ifrån skrivningarna i styrdokumenten. Hon har även hjälpt sin skola utveckla mitterminsutvärderingar för att de ska kunna följa upp verksamheten oftare än kommunen gör. Hon är en trygg vuxen som hjälper eleverna förstå det sociala samspelet. Hon är också en god handledare för eleverna och ser progression i deras utveckling och lärande med sitt fokus på fritids hela dagen.

Ida-Mari utvecklar den fritidspedagogiska undervisningen baserat både på forskning och beprövad erfarenhet. Hon reflekterar och utvärderar tillsammans med sina kollegor för att dra slutsatser om lärandet och den pedagogiska verksamheten. Med en tydlig förankring i läroplanen ser hon till att eleverna får utveckla sina olika förmågor.

Sist men inte minst är det alldeles uppenbart för alla som pratar med henne att hon älskar sitt jobb.

Därför är Ida-Mari Årets lärare i fritidshem 2018!

  • Skapad 2018-10-30
Frågor & Svar