Lärarförbundet
Bli medlem

I fokus: att påverka vuxenutbildningens förutsättningar

Lärarförbundets referensorgan för vuxenutbildning och yrkeshögskola. Från vänster: Henrik Tällberg, Marja Ylönen, Sandra Wahlström, Hanna Thelin och Anne-Charlotte Ramstahler.

Lärarförbundets referensorgan för vuxenutbildning och yrkeshögskola. Från vänster: Henrik Tällberg, Marja Ylönen, Sandra Wahlström, Hanna Thelin och Anne-Charlotte Ramstahler.

”Jag fick en grupp med 16 elever som var analfabeter och hade 14 platser i klassrummet. Det är bara ett exempel på hur viktigt det är med bättre förutsättningar”, säger Hanna Thelin, Sfi-lärare och ledamot i Lärarförbundet referensorgan för vuxenutbildning och yrkeshögskola.

Vad är aktuellt på vuxenutbildningsområdet? Det är en av flera frågor som är på agendan när Lärarförbundets referensorgan för vuxenutbildning och yrkeshögskola träffas. Förutom att utbyta erfarenheter om läget runt om i landet är fokus nu på att påverka den pågående komvuxutredningen.

Förenkla betygen!

En av frågorna i utredningen handlar om betygsättning inom komvux och särvux på grundläggande nivå samt SFI. Den lärare som tycker och tänker om det eller något annat inom vuxenutbildningsområdet får mer än gärna kontakta någon i referensorganet.

– Vi ser till exempel att arbetsbelastningen i samband med betygssättningen är orimligt stor. Uppdraget är att eleverna ska nå godkänt, inte mer. Vi tycker därför att betygsättningen ska förenklas – det räcker med godkänt och icke godkänt. Håller du med? undrar Hanna Thelin, Sfi-lärare i Lund.

Arbetsbelastningen i samband med betygssättningen är orimligt stor

Kortsiktigt med entreprenad

En annan ständigt aktuell fråga är frågan om upphandling och entreprenad inom vuxenutbildningen. Det är tydligt hur systemet med entreprenad skapar en osäkerhet och ryckighet som påverkar lärares förutsättningar. En ny utredning är inne på att vuxenutbildning inte är lämpligt att upphandla.

– Glädjande, tycker Henrik Tällberg, lärare inom grundläggande vuxenutbildning i Jönköping. Det kortsiktiga perspektivet som upphandlingarna för med sig ställer till det vad det gäller exempelvis satsningar på lön och kompetensutveckling för oss lärare.

Lärarförbundet fortsätter påverka för att systemet med upphandling fasas ut och ersättas med ett mer hållbart alternativ.

Kontinuerligt intag ett bekymmer

Att klasserna ständigt fylls på och lärarna är för få är en stor utmaning på många håll. Det kunde Lärarförbundet visa i en rapport om arbetssituationen i våras. Lärarförbundet anser att antagningen till vuxenutbildningen inte bör ske tätare än en gång per månad.

– Nu i höstas fick jag en analfabetsgrupp med 16 elever och hade 14 platser i klassrummet, och sedan ytterligare en elev när terminen var igång. Det är bara ett exempel på hur viktigt det är att vi får bättre förutsättningar att kunna möta varje elevs behov”, säger Hanna Thelin.

Hur kan referensorganet spela roll?

– Det finns organisatoriska problem som inte kan lösas på skol- eller kommunnivå. Här kan jag påverka på en övergripande nivå, säger Hanna Thelin, Sfi-lärare från Lund.

Det finns organisatoriska problem som inte kan lösas på skol- eller kommunnivå. Här kan jag påverka på en övergripande nivå

– Jag har en önskan om att träffa andra för att få syn på mönster. Aha, det är inte bara i Uppsala som vi har den situationen, utan det ser likadant ut på fler håll. Att vi får prata om det, och kan föra det vidare. Marja Ylönen, Sfi-lärare i Uppsala.

– Vi lärare inom vuxenutbildningen är en relativt liten grupp i förbundet och det är viktigt att vi syns. Jag upplever att vi har stora möjligheter att påverka genom referensorganet. Henrik Tällberg, lärare inom grundläggande vuxenutbildning, Jönköping.

Jag upplever att vi har stora möjligheter att påverka genom referensorganet.

– Det är viktigt att få syn på likheter – men också skillnader. Det ser inte likadant ut överallt. Sandra Wahlström sitter i Lärarförbundets styrelse och har extra fokus på just vuxenutbildningsfrågorna.

Dessutom sitter Terese Hammer, speciallärare som arbetar inom särvux, i referensorganet. Ansvarig tjänsteman på Lärarförbundets kansli är Anne-Charlotte Ramstahler.


  • Skapad 2017-10-26
Frågor & Svar