Lärarförbundet
Bli medlem

Huvudskyddsombudet: ”Fler administrativa sysslor måste bort”

Stress och hög arbetsbelastning sätter spår i verksamheten runt om i landet. ”Hos oss har långtidssjukskrivningarna ökat och många jobbar trots att de är sjuka”, berättar Teuvo Kanerva, Lärarförbundet i Uddevalla.

Försäkringskassan har släppt nya uppgifter om lärares sjuktal. Teuvo Kanerva, vice ordförande för Lärarförbundet i Uddevalla och huvudskyddsombud för gymnasieskolan, kulturskolan och vuxenutbildningen berättar om lärarstressen och vad som behöver hända.

Den lilla luft som fanns att samtala och bryta åsikter saknas på många håll.

Hur är läget på arbetsplatserna just nu?

Det är en topp i stress och arbetsbelastning med kursavslut, nationella prov och mycket hemarbete. Den lilla luft i systemet som tidigare fanns att samtala och bryta åsikter saknas på många håll.

Förväntningarna på att vara ständigt uppkopplad och till förfogande har ökat. Rädslan för anmälningar eller faktiska anmälningar ger även den en långsiktigt ohållbar stress.

När jag är på arbetsplatsbesök är det få som hinner prata om sin arbetsmiljö – och det i sig är ett arbetsmiljöproblem.

Märker ni av att många lärare är sjukskrivna?

Ja, hos oss har långtidssjukskrivningarna ökat något men det har även antalet som är på väg att bli utförsäkrade.

Dessutom är sjuknärvaron hög, och om du jobbar trots att kroppen säger att du är sjuk kan det leda till en längre sjukskrivning.

Många lärare har ständigt dåligt samvete – om jag som är behörig lärare är borta, hur ska det gå då?

Vad är det viktigaste som skulle behöva hända?

Mycket! Antalet barn/elever i grupperna måste ner! Det måste finnas egen reflektionstid och tid för samarbete i arbetslaget. Fler av de rent administrativa sysslorna måste bort. Listan kan göras lång.

Det måste finnas egen reflektionstid och tid för samarbete i arbetslaget.

Vårt kompensatoriska uppdrag enligt skollagen är stort eftersom alla ska med på båten. Många undrar hur man som lärare ska fixa det med de givna förutsättningarna?

  • Skapad 2018-05-24
Frågor & Svar