Lärarförbundet
Bli medlem

Huvudmännen ger rektorerna bra stöd i krisen

En ny undersökning Kantar Sifo gjort på uppdrag av Lärarförbundet visar att de flesta rektorer anser att de har bra stöd från sin ledning just nu.

Skolans chefer ger huvudmän och central ledning godkänt i arbetet med coronakrisen. 207 skolledare har svarat på frågor från Lärarförbundet. I avsikt att snabbt få en indikation på hur skolledare uppfattar sin arbetssituation har Lärarförbundet Skolledare använtKantar Sifo för att ställa frågor kring dagsaktuella ämnen. En sådan fråga gällde hur skolledare såg på sina huvudmäns insatser under coronakrisen.

Skolledarnas svar visade att en stor majoritet anser att den centrala ledningen fungerar bra i arbetet i coronakrisen. Hela 87 procent ansåg att ledningen var tydlig eller mycket tydlig i sin information och sitt beslutsfattande. Hela 48 procent ansåg att den centrala ledningen var mycket tydlig.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare, är inte överraskad av resultatet.

- De stämmer väl med vad jag hört från många skolledare tidigare. Men här är det ju många som svarat och då blir det liksom mer svart på vitt.

Har du någon annan kommentar till siffrorna?

- Ja, det är fint att också kunna dela glädjande siffror i detta annars tunga läge. När krisen står för dörren sluter vi oss samman och alla gör sitt bästa. Det känns ändå bra att kunna förmedla.


Hur tydlig tycker du att den centrala ledningen/huvudmannen är i informationen om det rådande läget och de beslut som fattas?

Procentuell fördelning över hur tydlig rektorerna tycker att den centrala ledningen/huvudmannen är i informationen om det rådande läget och de beslut som fattas. Baseras på svar från 207 skolledare.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här