Lärarförbundet
Bli medlem

Hurra för internationella utbildningsdagen!

Den 24 januari firas den internationella utbildningsdagen!

FN:s generalförsamling beslutade den 3 december 2018 att hädanefter fira den internationella utbildningsdagen den 24 januari.

I beslutet betonas att utbildning spelar en så stor roll för att bidra till både individers och samhällens välstånd och utveckling, så att en särskild dag för detta behövs.

Utbildning är både en mänsklig rättighet och ett offentligt ansvar och lyfts även upp bland FN:s 17 hållbarhetsmål - mål nummer 4 är god utbildning för alla. På FN:s hemsida om de globala målen skriver de följande utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

FN uppmanar alla medlemsstater men också civila samhället att fira och uppmärksamma internationella utbildningsdagen. Inom FN-sfären är det Unesco som har ansvaret för att denna dag firas.

Så här säger Unescos ordförande Audrey Azoulay om dagen på Unescos hemsida:

– Denna dag är ett bra tillfälle att bekräfta grundläggande principer. För det första är utbildning en mänsklig rättighet, ett allmänt gott och ett offentligt ansvar. För det andra är utbildning den mest kraftfulla kraften som vi har för att säkerställa betydande förbättringar i människors hälsa, för att stimulera ekonomisk tillväxt och för att låsa upp den potential och innovation vi behöver för att lyckas bygga mer hållbara samhällen.

Läs mer om internationella utbildningsdagen här!

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här