Lärarförbundet
Bli medlem

Hur många livförsäkringar behöver man?

Vilket livförsäkringsskydd du som är lärare behöver beror på vilka försörjningsåtaganden du har.

De flesta av Lärarförbundets medlemmar har olika slags försäkringar vid dödsfall:

  • Genom sin anställning (tjänstegrupplivförsäkring, TGL, gäller alla som har kollektivavtal).
  • Genom medlemskapet i Lärarförbundet (alla nya medlemmar erbjuds automatiskt en livförsäkring från Lärarförsäkringar).
  • Några av de kollektivavtalade pensionerna innehåller en efterlevandepension.
  • I alla kollektivavtalade pensioner kan man välja återbetalningsskydd eller familjeskydd.
  • Man kan vara medförsäkrad på sin make/makas grupplivförsäkring.
  • Man kan dessutom ha tecknat en egen privat livförsäkring.

Vilket försäkringsskydd du behöver är förstås helt beroende av vilken försörjningsbörda du har och var i livet du befinner dig.

Fördelen med en grupplivförsäkring som den Lärarförsäkringar erbjuder är att den är billigare och att den kan tecknas utan hälsoprövning. Men det finns också nackdelar med grupplivförsäkringar som är knutna till anställningen eller till medlemskapet - den som blir arbetslös, byter yrke eller lämnar förbundet av andra skäl står utan försäkringsskydd.

Inget kollektivavtal?

För den som saknar kollektivavtal på sin arbetsplats så är det förstås extra viktigt att ordna försäkringsskyddet på annat sätt.

Upphör när du går i pension

För både TGL och grupplivförsäkringen genom Lärarförsäkringar så gäller också att ersättningsnivån reduceras med stigande ålder och upphör vid pensioneringen. Därför kan det vara bra att komplettera med en individuell försäkring som inte är kopplad till medlemskap eller arbete (men premien blir förstås högre ju äldre man blir). Lärarförsäkringar erbjuder en också en livförsäkring för pensionerade medlemmar som kan ta vid när den tidigare grupplivförsäkringen upphör att gälla.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här