Lärarförbundet
Bli medlem

Hur kallt får det vara i lokalerna?

​Hur kallt får det vara i lokalerna innan förskolan, fritids eller skolan stängs? Svaret är att det inte finns någon tydlig gräns, utan bland annat beror på arbetsuppgifternas art.

Vid mer fysiskt arbete kan lägre temperaturer vara okej, men inte om du har ett stillasittande arbete. För Lärarförbundets medlemmar ligger arbetsuppgifterna oftast närmare så kallat stillasittande arbete och då ska temperaturen normalt ligga mellan 20 och 24 grader.

Om ni upplever att det är för kallt ska ni kontakta skyddsombudet, som kan lägga skriftligt krav till arbetsgivaren om att åtgärder ska vidtas snarast.

Sker inga åtgärder inom rimlig tid, kan stängning av lokalen komma i fråga och arbetsuppgifterna flyttas till annan lokal. Det är till exempel inte rimligt att barn eller elever och personal ska behöva frysa eller ha på sig ytterkläder inomhus.

Om inte arbetsgivaren vidtar åtgärder i rimlig tid kan en anmälan till Arbetsmiljöverket ske. Vad som är ”rimlig tid”, beror på arbetsmiljöproblemets art och hur hälsofarlig situationen är.

Vidare är råden att skyddsombudet tar kontakt med huvudskyddsombud vid Lärarförbundets lokal-eller riksavdelning om hur man ska gå vidare.

Lärarförbundet uppmanar även skyddsombud att resonera med Arbetsmiljöverket.

Ta hjälp av Lärarförbundet

Ring också gärna till Lärarförbundet Kontakt för mer råd och bedömning om fler åtgärder behöver vidtas.

Om det blir aktuellt att stänga skolan kopplar Lärarförbundet Kontakt in arbetsmiljöexperter och ombudsmän från aktuellt regionkontor för stöd i processen.

Du når Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03.

  • Skapad 2018-11-28
  • Uppdaterad 2021-12-06
Frågor & Svar