Lärarförbundet
Bli medlem

Hur är det att jobba som gymnasielärare just nu?

Vi har pratat med Erika Bäck som är gymnasielärare i Göteborg, och ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse, och bad henne skriva en reflektion kring hur hon upplever att läget är för gymnasielärare just nu i coronapandemin.

”Hör alla mig bra? Kan Ahmed sätta på sin video? Ser ni dokumentet som jag speglar? Skriv din fråga i chatten. Kommer alla åt de delade dokumenten? Vänta en sekund, Maja verkar ha svårt att komma in i Zoom”

Det här är uttryck som idag speglar min lärarvardag drygt en månad in med distansundervisning på den gymnasieskolan där jag arbetar. Meningar som jag tidigare inte har använt mig av i min undervisning, men som kanske har flyttat in för att stanna. Det vi vet idag är att vardagen för Sveriges gymnasielärare har förändrats – till det bättre tycker vissa och till det sämre tycker andra. Något som är sant är att de digitala lösningarna har varit många och att lärarna snabbt ställde om från traditionell undervisning till distansundervisning. Detta är något som Lärarförbundets referensorgan för gymnasieskolan vittnade om under deras senaste möte där huvudnumret på dagordningen självklart var Corona. Oavsett var gymnasielärarna befann sig i Sverige så var både utmaningarna och lösningarna samstämmiga.

Digital revolution?

Många lärare uttrycker att det har skett en digital revolution på skolans område den senaste månaden, och jag är benägen att hålla med. Men hur kommer den här digitala revolutionen att påverka gymnasieskolan post-Corona? Vissa lärare menar att klivet till att arbeta på distans inte var varken tungt eller långt då man redan arbetade med digitala verktyg, medan för andra har klivet sett annorlunda ut och begreppet delade dokument har lagts till i ordförrådet. Jag hoppas vi framöver tar tillvara på de nya verktyg och arbetssätt som vi utvecklat på skolorna, men inte utan reflektion och utvärdering. Fokus ska som alltid vara – vad är bäst för våra elever – inte vad som låter flashigast.

Många lärare vittnar idag om en ökad arbetsbelastning, speciellt på de grundskolor där man dubbelarbetar. Det vill säga att vissa elever befinner sig på plats i skolan medan andra får undervisning digitalt hemma. Detta är något som jag tror vi behöver se upp med när våra gymnasieskolor öppnas upp igen. Vi lärare behöver då förhålla oss professionella och ta vår arbetsbelastning på allvar, ingen vinner på en utarbetad lärare. Jag har dock mött lärarkollegor på skolor där man har lyckats och där dubbelundervisningen inte blivit ett dubbelarbete utan ett kollegialt lärande där lärarna inte arbetar som små öar utan som ett team. Är det så framtidens skola kommer att se ut? Detta är något som vi på gymnasiets behöver diskutera innan vi öppnar upp våra skolor igen. Låt oss lära av den utmanande tid vi lever i nu och utvecklas som gymnasielärare. Till er huvudmän där ute vill jag skicka en uppmaning – fånga bollen nu och ge oss kompetensutveckling inom digitala lösningar för gymnasieskolan. Nu är vi många som har trollat med knäna och fått det att funka riktigt bra, men framöver vill vi arbeta med forskningsbeprövade metoder!

Nej, även om den senaste tiden har varit lärorik då jag som gymnasielärare har fått testa nya arbetssätt så längtar jag till att få undervisa på skolan igen. Hur bra våra digitala lösningar än må vara så är det inget som slår den sociala interaktionen.

Lärarförbundet informerar - det här gäller kring:

Arbetstid och arbetsbelastning

Alla arbetsuppgifter ska hinnas med under arbetstiden.

-får du nya arbetsuppgifter?

-behöver arbetsuppgifter utföras på ett nytt sätt som tar längre tid än planerat?

-har du svårt att hinna med av någon annan anledning? 

Då behöver andra arbetsuppgifter tas bort eller minskas så att arbetstiden räcker till!

Den dagliga planeringen ska ge förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Du ska ha tid för 

-rast i minst 30 minuter efter högst 5 timmars arbete

-paus och återhämtning

-att ställa om praktiskt och mentalt och förflytta dig mellan möten och lektioner

-sånt som bara händer och behöver hanteras i jobbet utan att vara en uttalad arbetsuppgift

Lektioner, möten och annat ska vara planerade så att du kan vara på plats, i tid, väl förberedd och utan stress!

Arbetstidsschemat ska följa avtalet, även om det behöver ändras.

Din reglerade arbetstid ska rymmas inom arbetstidsavtalet (oftast 1360 timmar/år eller 40 timmar/vecka för en heltid) och den ska normalt vara schemalagd. Schemat kan behöva ändras – t ex på det sätt som Antonella har beskrivit och det är möjligt enligt avtalet. 

Men avtalets ramar ska fortfarande hållas! Och schemaändring med kortare varsel än 14 dagar ska ersättas för övertid, mertid eller förskjuten tid på det som avtalet säger.

Läs gärna mer om Så får du ett schema som fungerar och om Arbetstidskollen.– planera så att arbetstids-schemat följer avtalet.


Åter till: Lärare och skolledare berättar om corona

  • Skapad 2020-05-27
Frågor & Svar