Lärarförbundet
Bli medlem

Hur är det att arbeta som lärare i kulturskolan just nu?

Vi har pratat med Ellen van Lokhorst som är kulturskollärare i Värmdö kommun för att höra hur hon upplever att läget är för kulturskollärare just nu i coronapandemin.

När hela världen är upp och ner är det få saker som fungerar som vanligt. På kulturskolan har man behövt tänka om kring sin undervisning. Ellen van Lokhorst som undervisar i bland annat klarinett och tvärflöjt på Värmdö Kulturskola berättar hur hon har det på jobbet just nu.

Flera kulturskolor har gått över till distansundervisning och ett fåtal har fått stänga helt där lärarna har behövt stötta andra verksamheter. På min Kulturskola arbetar vi på ganska mycket som vanligt. I ämnen där det funkar, till exempel instrumentundervisning har enstaka lärare undervisat digitalt, av olika anledningar. Några större grupper, som vissa körer har fått ställa in då de repar i trånga lokaler. Men min undervisning har flutit på ganska som vanligt.

En vecka var Ellen lite snuvig. Då kunde hon testa varianten att skicka filmer till eleverna där hon spelade och berättade vad de kunde fortsätta öva på hemma. Och med en uppmaning att göra en egen film och skicka tillbaka.

– Det tog tid i början och kändes bökigt att hitta sätt att skicka eller lägga upp filmer, men nu har jag lärt mig. Jag passade också på att göra några filmer som jag kommer kunna använda även senare, där jag lär ut folkmusiklåtar på gehör. För några funkade det bra och jag fick fina filmer tillbaka, för en del funkade inte tekniken riktigt, eller så fanns inte viljan.

Stora skillnaden nu på slutet är att kulturskolan inte kan genomföra konserter som vanligt. Värmdö Kulturskola har försökt vara kreativa och hitta alternativ.

– Mina elever har fått spela in en låt istället, som vi sedan gjort bildspel till. En elev var riktigt kreativ och gjorde en hel historia med legofigurer om Vasaskeppet som vi gjorde en film av med den inspelade musiken. Jättekul!

Ellen och hennes kollegor upplever att många elever har uppskattat extra mycket att få komma på Kulturskolans lektioner, då många andra fritidsaktiviteter är inställda. Ett litet antal har sagt att de inte vill komma, eller att de inte kan komma, men de flesta dyker upp. Den vuxna lämnar och hämtar ute, eleven tvättar händerna innan lektionen och vi håller avstånd. Personalmötena får man alltid delta på digitalt om man vill. Men hon har kollegor som känt en oro för att bli smittade när de åker runt mellan olika skolor och arbetar, och träffar många både barn och vuxna under en dag.

Ju mer jag tänker på det, desto mer tycker jag att det är en bra prioritering att barn och unga får göra det de tycker om i denna speciella tid, och att vi vuxna kan stå tillbaka och hålla oss mer hemma. Vi tar med oss ifrån den här perioden att eleverna i stor utsträckning kommer till oss för att det är socialt och trevligt. De gillar att vara hos oss, träffa sin lärare och sina gruppkompisar. Det är minst lika viktigt som att utvecklas i sitt ämne.

Lärarförbundet informerar

En del av kulturskolans undervisning har gått över till att vara digital. Lärarna har snabb ställt om och uppvisat kreativitet för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Lärarförbundet ser en rad risker med omställningen. För det första är det viktigt att poängtera att Lärarförbundet ser en stor risk att lärare kommer att tvingas dubbelarbeta – både med elever som är på plats och digitalt. Det är inte helt enkelt att bara ställa om till fjärr- och distansundervisning. Här förklarar vi mer:

Vad är fjärr- och distansundervisning?

Det är viktigt att hålla isär de två undervisningsformerna distans och fjärr. Med fjärrundervisning menas att läraren undervisar eleven i realtid via skärm och med distansundervisning menas att läraren ger uppgifter till eleverna som de genomför på eget håll. I så motto ger fjärrundervisning mindre flexibilitet för läraren eftersom hen måste befinna sig på plats med eleverna, medan distansundervisning ger mer utrymme för att lägga upp undervisningen så som läraren önskar. Fjärrundervisning är dessutom mer känsligt för störningar och krångel än distansundervisning på grund av t.ex. uppkopplings- eller ljudproblem, och forskningen visar ju mer komplicerad tekniken är desto mer distraherade riskerar eleverna att bli.

Studier visar att fjärr- och distansundervisning kan vara ett alternativ till närundervisning endast i de fall när fjärrundervisning fungerar väl och lärarna fått rätt förutsättningar för att bedriva undervisningen. De förutsättningar som krävs är framförallt ändamålsenliga verktyg, planeringstid samt stöd för att kunna hitta nya undervisningsstrategier och inte hindras av krånglande teknik. Forskning visar också att lärarnas involvering i den digitala utvecklingen i skolan är helt avgörande för att den ska bidra till undervisningen. Lärare måste ges utrymme att styra över de pedagogiska redskapen – även när de är digitala.

Risker med fjärr- och distansundervisning

Fjärr- och distansundervisning är något helt annat än närundervisning. Det kräver andra strategier och andra förhållningssätt. Vissa lärare har prövat och utvecklat förhållningssätt till digital undervisning, medan andra aldrig har varit i närheten av sådan undervisning. Har man inte arbetat på detta sätt tidigare kommer det därför att krävas omställningstid. Med snabba förändringar kan det vara svårt för lärarna att få den tid för planering av verksamheten de behöver.

Stötta upp andra verksamheter

VI har indikationer på att många kulturskollärare behövt hoppa in i grundskolan och täcka upp där det varit många sjuka. Lärare och skolledare tillhör Lärarförbundets avtalsområde. Arbetsskyldigheten för dig som är lärare gäller arbetsuppgifter inom vårt avtalsområde. Du kan bli beordrad att vikariera för exempelvis lärarkollegor.

Om du beordras att vikariera för en lärarkollega ska arbetet rymmas inom ordinarie arbetstidsmått. Arbetsgivaren kan beordra övertidsarbete eller arbete på obekväm arbetstid mot ersättning enligt kollektivavtalet.Om din arbetsgivare vill att du ska utföra arbetsuppgifter som inte ingår i ditt uppdrag som lärare, kontakta snarast din avdelning.

Arbetsskyldigheten kan även innebära att du måste utföra dina arbetsuppgifter på ett annorlunda sätt, t ex genom fjärr- eller distansundervisning. Att skolbyggnader stänger innebär inte att undervisningen upphör; den ska fortgå men på andra och delvis oprövade sätt. Detta innebär ett arbete som inte följer den ordinarie planeringen men som ingår i arbetsskyldigheten generellt.

Riskbedömningar

Det är inte bara smittan som är en risk. Den oro som många känner behöver också undersökas, riskbedömas och åtgärdas. Om verksamhet inte kan bedrivas utefter Folkhälsomyndighetens rekommendationer så kan den ställas in, exempelvis körverksamheten och konserter.

Precis som Ellen beskriver måste personalmöten riskbedömas och genomföras på ett smiddskyddsäkert sätt.

Den som uppvisar förkylningssymptom ska stanna hemma minst två dagar efter att symptomen försvunnit. Tyvärr efterlevs det inte av alla vårdnadshavare utan många lärare tvingas påtala detta för vårdnadshavare återkommande. Det skulle minska oron hos lärare om Folkhälsomyndighetens rekommendationer följdes.


Åter till Lärare och skolledare berättar

  • Skapad 2020-06-02
Frågor & Svar