Lärarförbundet
Bli medlem

Höstbudgeten: Bättre villkor behövs för att klara lärarlyft

I regeringens budgetförslag för kommande år presenteras förslag på utbildningspolitiska satsningar. Men satsningarna på komplettering och breddning av lärarnas behörighet är helt obetydliga i förhållande till det behov av behöriga lärare som vi idag ser.

Regeringen avsätter fem miljarder kronor 2015 och 2016. I våras presenterade regeringen satsningar på skolan. I höstbudgeten satsar regeringen på speciallärare och att förlänga lärarlyftet.

Framför allt ska pengarna gå till höjda lärarlöner. Gustav Fridolin (MP) säger till DN att det fullt utbyggt innebär ett lönepåslag på i genomsnitt 3000 tusen kronor per lärare.

Lärarförbundet välkomnar lärarlönesatsningen samt nästa steg i den nationella samlingen där bland annat arbetsbelastningsfrågan och karriärtjänsterna ska diskuteras.

Bra satsning, men inte tillräckligt

Satsningen syftar till att höja läraryrkets status och mota lärarbristen. I förslaget finns även insatser för fler vägar in i läraryrket, förbättrade möjligheter att ge fler lärare behörighet och förstärkningar av pågående kompetensutvecklingsinsatser. Dessa insatser är bra, men måste också ta hänsyn till lärarnas vardag. Bland annat behöver de få tid och ersättning för att kunna ta del av den fortbildningen som nu erbjuds.

- Det är bra att regeringen vill förlänga lärarlyftet men det är ett problem att man inte har sett över lärarnas villkor för att delta. Det är som att duka upp en buffé men inte bjuda dem som berörs till bordet, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Även yrkeslärare omfattas av lärarlegitimation

Andra delar i budgeten handlar om att lärare ska kunna läsa in behörighet i fler ämnen. Yrkeslärarna föreslås också omfattas av lärarlegitimationen.

- Det är verkligen på tiden. Det finns all anledning att höja yrkeslärarnas status och det här är ett viktigt steg. Inte minst för att kunna locka fackmän att utbilda sig till lärare. Nu är det viktigt att matcha detta med bra villkor så att lärarna kan komplettera sina behörigheter, säger Johanna Jaara Åstrand.

Alla får rätt till komvux

Dessutom presenterade regeringen ett förslag om allas rätt till komvux från 2017.

- Det här är en oerhört viktigt rättighet som innebär att dörrarna öppnas för fortsatt utbildning för alla. Det ska inte finnas några återvändsgränder i det svenska skolsystemet, säger Johanna Jaara Åstrand.

  • Skapad 2015-09-01
  • Uppdaterad 2015-09-21
Frågor & Svar