Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

Höstbudgeten: Bättre villkor behövs för att klara lärarlyft

I regeringens budgetförslag för kommande år presenteras förslag på utbildningspolitiska satsningar. Men satsningarna på komplettering och breddning av lärarnas behörighet är helt obetydliga i förhållande till det behov av behöriga lärare som vi idag ser.

Regeringen avsätter fem miljarder kronor 2015 och 2016. I våras presenterade regeringen satsningar på skolan. I höstbudgeten satsar regeringen på speciallärare och att förlänga lärarlyftet.

Framför allt ska pengarna gå till höjda lärarlöner. Gustav Fridolin (MP) säger till DN att det fullt utbyggt innebär ett lönepåslag på i genomsnitt 3000 tusen kronor per lärare.

Lärarförbundet välkomnar lärarlönesatsningen samt nästa steg i den nationella samlingen där bland annat arbetsbelastningsfrågan och karriärtjänsterna ska diskuteras.

Bra satsning, men inte tillräckligt

Satsningen syftar till att höja läraryrkets status och mota lärarbristen. I förslaget finns även insatser för fler vägar in i läraryrket, förbättrade möjligheter att ge fler lärare behörighet och förstärkningar av pågående kompetensutvecklingsinsatser. Dessa insatser är bra, men måste också ta hänsyn till lärarnas vardag. Bland annat behöver de få tid och ersättning för att kunna ta del av den fortbildningen som nu erbjuds.

- Det är bra att regeringen vill förlänga lärarlyftet men det är ett problem att man inte har sett över lärarnas villkor för att delta. Det är som att duka upp en buffé men inte bjuda dem som berörs till bordet, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Även yrkeslärare omfattas av lärarlegitimation

Andra delar i budgeten handlar om att lärare ska kunna läsa in behörighet i fler ämnen. Yrkeslärarna föreslås också omfattas av lärarlegitimationen.

- Det är verkligen på tiden. Det finns all anledning att höja yrkeslärarnas status och det här är ett viktigt steg. Inte minst för att kunna locka fackmän att utbilda sig till lärare. Nu är det viktigt att matcha detta med bra villkor så att lärarna kan komplettera sina behörigheter, säger Johanna Jaara Åstrand.

Alla får rätt till komvux

Dessutom presenterade regeringen ett förslag om allas rätt till komvux från 2017.

- Det här är en oerhört viktigt rättighet som innebär att dörrarna öppnas för fortsatt utbildning för alla. Det ska inte finnas några återvändsgränder i det svenska skolsystemet, säger Johanna Jaara Åstrand.

Kommentarer:

Lisbeth
Lisbeth Arvidsson

Gissa om fler vill bli lärare när man börjar sortera lärare i olika fack. Högsta kvalitet upp till vänster, lite billigare men fullt godtagbar i hyllan till höger. Vill du inte betala så mycket så har vi ett prisvärt förslag på lagret. Vilka lärare hamnar på lagret? Svar: De flesta!

  • Skapad 2015-09-25 18:15
Freddy
Freddy Lindgren

Jag befarar att lönesatsningen på 3000 kr/mån till 60 000 speciellt skickliga pedagoger innebär en känsla av A-lag (förstelärare), B-lag (speciellt skickliga lärare) och ett C-lag (alla övriga) ute på enheterna. Hur kommer det i så fall att påverka rekrytering av nya lärare och att behålla skickliga lärare ur "C-laget"?

  • Skapad 2015-09-02 16:02
Freddy

Om Freddy Lindgren

Hej!
Jag är utbildad i ma, no och idrott för år 1-7. När legitimationen kom fick jag utökad behörighet i ma upp till år 9 då jag jobbat många år på högstadieskolan i centrala Hallstahammar. Jag läste min lärarutbildning i Karlstad mellan 1989 - 1993. Jag engagerar mig fackligt i lokalavdelningen och har under några år varit ordförande.
Arbetsmiljön är idag vår viktigaste fråga. På samma sätt som eleverna behöver en inspirerande lärandemiljö behöver den ansvarige pedagogen förutsättningar att skapa denna. Därför måste Lärarförbundet driva arbetsmiljöfrågorna, för alla yrkesgrupper, tydligt.

Johan
Johan Wikström
Svar till Freddy Lindgren

Läraryrket som helhet måste uppvärderas och regeringens lönesatsning är ett viktigt steg, även om vi såklart helst hade sett en större satsning. För att läraryrket ska kunna konkurrera med andra yrken måste det finnas utvecklingsmöjligheter och realistiska möjligheter att få upp lönen. Även om inte alla kommer att få del av den satsning som nu görs, så banar den väg för att fler ska kunna få högre löner längre fram. Det kommer krävas betydligt mer för att rätta till lärarnas felavlöning, men alla pengar som går till högre löner behövs.

Sofi Klang
Samhällspolitisk chef
Lärarförbundet

Via Johan Wikström, webbredaktör

  • Skapad 2015-09-22 16:36
Johan

Om Johan Wikström

Webbredaktör på Lärarförbundet

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här