Lärarförbundet
Bli medlem

Höj lönen när du börjar nytt jobb

Ska du börja på ditt första jobb som lärare eller förskollärare? Eller ska du byta anställning och vill passa på att höja din lön? Se till att ha koll på lönestatistik och marknadslöner och förbered dig för ett viktigt samtal om din lön!

Vilken lön du kommer överens om när du anställs har stor betydelse eftersom din fortsatta löneutveckling baseras på den!

Sök fler jobb!

Du får möjlighet att jämföra riktiga erbjudanden om lön och andra villkor, du får bättre känsla för vad som är möjligt och när du förhandlar har du verkliga erbjudanden att argumentera utifrån.

Viktigt med avtal

Börja aldrig en anställning utan att du har gjort upp om lönen med arbetsgivaren. Vänta med att begära lön tills arbetsgivaren har bestämt sig för att det är dig den vill anställa. Då har du bäst chanser till en bra lön.

Förbered dig!

Vad kan du ha för löneanspråk? Hur motiverar du det? Se till att vara väl förberedd inför löneförhandlingen.

Individuell lön

Lärare har individuell lön. Det betyder att ditt ansvar och din arbetsinsats ska påverka din lön. Det betyder också att det inte finns någon "rätt" lön. Men lönen får inte sättas godtyckligt. Det regleras bland annat i avtal och i diskrimineringslagen.

Ingångslön

Du som ska börja första lärarjobbet har säkert hört talas om "ingångslöner", men det finns ingen fastställd ingångslön i de centrala kollektivavtalen för lärare. Därför är det extra viktigt för dig att genom Lärarförbundet få koll på statistik och marknadsläge för att du inte ska hamna för lågt lönemässigt redan från början.

Kolla lönestatistiken

Kolla lönestatistiken för lärare i olika kategorier och hos olika arbetsgivare. Tänk på att många av de löner som ingår i statistiken sattes innan dagens lärarbrist och därför inte speglar dagens marknadslöner. Kolla därför också upp det aktuella marknadsläget i regionen där du söker arbete genom att kontakta Lärarförbundets avdelning. Hör gärna också av dig till Lärarförbundet Kontakt för personlig lönecoachning inför löneförhandlingen.

Kontakta alltid avdelningen!

Avdelningen på den ort där du söker jobb kan ge dig massor av bra information om arbetsgivaren och det aktuella löneläget. Du kan också få tips inför intervjun och löneförhandlingen. Ta alltid kontakt med dem för att få bäst underlag.

Skulle du inte få tag på din lokalavdelning så kan du alltid kontakta Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03 eller via kontaktformuläret på https://www.lararforbundet.se/kontakt

Ange löneanspråk

När du väl anger ditt löneanspråk är det viktigt att du har tänkt igenom vad du tycker är en rimlig lön utifrån löneläget på orten och dina kvalifikationer. Vad är din egen nedre acceptabla gräns? Se till att du har en prutmån i diskussionen.

Förbered dig genom att gå igenom dina argument. Fundera också över hur angelägen arbetsgivaren är att anställa just dig. Har du erbjudande om fler jobb är det förstås en fördel. Våga ha "is i magen" – ha inte för bråttom att acceptera arbetsgivarens lönebud.

Tips inför lönesamtalet

  • Var inte för blygsam, hög lön för nyanställda gynnar på sikt redan anställda.
  • Se till att du har prutmån, bestäm dig för vad som är din lägsta godtagbara lön.
  • Motivera ditt löneanspråk för dig själv.
  • Fundera över övriga villkor av betydelse till exempel utvecklingsmöjligheter, arbetstider, semester, pensionsförmåner.
  • Kontakta alltid Lärarförbundets avdelning i kommunen. De har koll på den senaste statistiken och läget i just den kommunen.
  • Kontakta Lärarförbundet Kontakt för personlig lönecoachning inför löneförhandlingen.

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Min fråga: Ingår jag av de som har många års erfarenhet inom läraryrket, i den nya löneutvecklingen som ska naturligtvis se över våra låga löner, för oss som har lite lägre jämfört än de som är relativt, nyexaminerade/nyanställda har. Jag har mer än 24 års erfarenhet inom yrket men lönen blev inte relativt hög jämfört med de nyexaminerade/ nyanställda. I den senaste tiden har man hört mycket om att lönen ska följa den utvecklingen och att erfarenheter ska synas bättre i lönen, för att den jämnas ut med den nya högre lönen nyanställda har..

  • Skapad 2020-02-17 15:32
Robban
Robban Nilsson
Svar till Anonym

Det är en fråga som du, dina kollegor, din arbetsgivare och din avdelning behöver ha ett öppet samtal om. Vilka skillnader är önskvärda och vad ska de grunda sig på? Hur ska det kännas rättvist? Hur får alla motivation att utvecklas ytterligare i sitt yrke? Hur ska lönerna bli marknadsmässiga utan att ni byter arbetsgivare?

Ett sånt samtal behöver förstås utgå ifrån hur arbetet organiseras och lönestrukturen ser ut hos just er ser och det finns mycket att vägas in och som ska speglas i lönesättningen; erfarenhet, utbildning, arbetsuppgifter, ansvar, etc.

  • Skapad 2020-02-17 20:37
Anonym
Anonym

"Hög lön för nyanställda gynnar på sikt redan anställda". Det har jag inte märkt, jag har 30 års erfarenhet och "lovades" redan vid kommunaliseringen att lönen skulle höjas på sikt. Senare har man satsat mer på nya lärare och lärare som hoppar runt. Det borde löna sig att stanna kvar.

  • Skapad 2016-02-24 01:27

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar