Lärarförbundet
Bli medlem

Högre tjänstepension – tack vare sänkta avgifter

Från den 1 januari 2018 sänks avgifterna i de kommunala kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen. Det betyder i praktiken att det blir mer tjänstepension för de drygt 1,1 miljoner anställda i kommun och landsting.

Din arbetsgivare sätter varje år av pengar till en pensionsförsäkring. Där växer pengarna till den dag du går i pension. Från de pengarna dras en förvaltningsavgift, och ju högre avgift desto lägre pensionskapital blir kvar till din pension. Från den 1 januari 2018 sänks avgifterna i de kommunala pensionsavtalen, vilket ger 1,1 miljoner anställda mer tjänstepension för pengarna.

Facken har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting ställt krav på hur stora avgifter pensionsbolagen får ta ut av de anställda. I genomsnitt sänks avgifterna för fondförsäkring med ca 12 procent. Förutom lägre avgifter ställs nu högre krav på att den anställde ska ha större inflytande över hur pensionen betalas ut, och ett betygskrav har införts för att de valbara pensionsbolagen ska ha ett konkurrenskraftigt produktutbud.

-Det här är en av de stora fördelarna med att ha en kollektivavtalad tjänstepension. Vi som parter ser till att du kan placera din tjänstepension i försäkringar med låga avgifter och hos bolag som klarar kraven, säger Britta Ljusberg, central pensionsombudsman på Lärarförbundet.

  • Skapad 2017-09-07
Frågor & Svar