Lärarförbundet
Bli medlem

Högre lön när du får nya arbetsuppgifter eller ny kompetens

Har du fått nya arbetsuppgifter eller skaffat dig ny kompetens? Prata då med din chef om att också se över din lön.

Nya arbetsuppgifter

Om du erbjuds nya arbetsuppgifter som samtidigt innebär ett större ansvar än vad du normalt haft i din anställning, är det rimligt att du får högre lön direkt när du tar på dig ansvaret.

Diskutera lönefrågan innan du accepterar. Om du får nya arbetsuppgifter som kan anses ligga inom ramen för din anställning så får du kanske i stället vänta till nästa löneöversyn och ta upp frågan då.

Ny kompetens

Har du gått en utbildning eller skaffat dig ny kompetens på annat sätt? Ta upp saken med din arbetsgivare och visa på hur din nya kompetens kommer arbetsplatsen till godo.

Ge inte upp om du inte lyckas första gången. Se det som en fördel att redan ha fört det på tal, när du sedan ska ta upp det i lönesamtalet.

Förstelärare eller lektor

Att söka en så kallad karriärtjänst, det vill säga förstelärare eller lektor, kan vara ett sätt att höja din lön. Avsikten i karriärtjänstreformen är att tjänsterna ska inrättas som tillsvidaretjänster med en varaktig höjning av lönen. Försäkra dig om att detta gäller den tjänst du söker. Om arbetsgivaren inte följer intentionerna kan ett tänkt steg i karriären istället bli ett hopp där man strax är tillbaka på den nivå man utgick ifrån..

Lönerna för förstelärare ska i genomsnitt höjas med 5 000 kr och lektorers med 10 000 kr. Eftersom det kan finnas en viss individualisering, se även till att ni är överens om just din löneökning - innan du tar på dig det nya uppdraget.

Använd Lärarförbundets lönestatistik

Är du medlem har du tillgång till verktyget "Min lön". Där kan du kolla upp vad andra lärare tjänar och hur din nuvarande lön står sig i förhållande till andra. Det är ett bra sätt att förbereda dig när du ska omförhandla din lön.

  • Skapad 2013-07-25
  • Uppdaterad 2019-01-11
Frågor & Svar