Lärarförbundet
Bli medlem

Högre lön när du får nya arbetsuppgifter eller ny kompetens

Har du fått nya arbetsuppgifter eller skaffat dig ny kompetens? Prata då med din chef om att också se över din lön.

Nya arbetsuppgifter

Om du erbjuds nya arbetsuppgifter som samtidigt innebär ett större ansvar än vad du normalt haft i din anställning, är det rimligt att du får högre lön direkt när du tar på dig ansvaret.

Diskutera lönefrågan innan du accepterar. Om du får nya arbetsuppgifter som kan anses ligga inom ramen för din anställning så får du kanske i stället vänta till nästa löneöversyn och ta upp frågan då.

Ny kompetens

Har du gått en utbildning eller skaffat dig ny kompetens på annat sätt? Ta upp saken med din arbetsgivare och visa på hur din nya kompetens kommer arbetsplatsen till godo.

Ge inte upp om du inte lyckas första gången. Se det som en fördel att redan ha fört det på tal, när du sedan ska ta upp det i lönesamtalet.

Förstelärare eller lektor

Att söka en så kallad karriärtjänst, det vill säga förstelärare eller lektor, kan vara ett sätt att höja din lön. Avsikten i karriärtjänstreformen är att tjänsterna ska inrättas som tillsvidaretjänster med en varaktig höjning av lönen. Försäkra dig om att detta gäller den tjänst du söker. Om arbetsgivaren inte följer intentionerna kan ett tänkt steg i karriären istället bli ett hopp där man strax är tillbaka på den nivå man utgick ifrån..

Löneökningen kan individualiseras, se till att ni är överens om just din löneökning - innan du tar på dig det nya uppdraget.

Inför samtalet med chefen, tänk igenom/kolla:

  1. Vad det skulle kosta arbetsgivaren att anställa någon ny för tjänsten, själva rekryteringen och arbetet för chef och kollegor att introducera en ny medarbetare. Att behålla personal (t ex dig) som trivs och fungerar lönar sig ur verksamhetsperspektiv.
  2. Aktuell lönestatistik i verktyget Min lön. Där kan du som är medlem kolla upp vad andra lärare tjänar och hur din nuvarande lön står sig.
  3. Marknadsläget. Finns det arbetsgivare i närområdet som söker din kompetens? Din nuvarande arbetsgivare kan vara beredd att betala dig bättre om det finns risk att du blir erbjuden en högre lön hos en annan arbetsgivare.

Sov på saken om du får ett förslag på ny lön. Det här är ett viktigt tillfälle att påverka din lön på lång sikt.

  • Skapad 2013-07-25
  • Uppdaterad 2022-07-11
Frågor & Svar