Lärarförbundet
Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet för att kunna svara på frågor om skolavtal18 - fredag kl.8-20, lördag kl. 10-14 →

Hög reformtakt ger lärare allt sämre hälsa

Lärare är överrepresenterade i statistiken över sjukskrivna med någon psykisk diagnos - och kurvan pekar tyvärr uppåt. Ökningen har skett parallellt med att resultaten i skolan sjunker, och att takten i det skolpolitiska reformarbetet har varit hög. Det framgår av en rapport från Lärarförbundet.

Sänk hastigheten när det gäller att införa skolpolitiska reformer. Ge tillbaka lärarnas tid till att ägna sig åt det som hör till undervisningen. Låt lärarkollegor få möjlighet att tillsammans ta reda på hur elever ska nå målen istället för att enbart fokusera på att mäta målen. Lita på lärarnas kompetens. Slarva inte i skolpolitiska beslut.

Det är fem utvecklingsvägar för politiker att ta till sig, för att lärare ska ta sig ur yrkeskårens allt sämre hälsa. Det framgår i Lärarförbundets enkät bland lärare, som ligger till grund för rapporten "Hur skolpolitiken påverkar lärares hälsa".

Samband med politiska beslut

Rapporten handlar främst om sambandet mellan politiska beslut och de stigande sjuktalen bland lärare.

I undersökningen har 893 lärare (199 förskollärare, 147 lärare i fritidshem/fritidspedagoger, 425 grundskollärare och 122 gymnasielärare) gett en eller flera förklaringar till utvecklingen av sjuktalen för sin egen lärargrupp.

Många reformer

Här följer en tabell med ett antal av de reformer som har genomförts från 2006 fram till 2014.

2007

Maj: Fler och mer omfattande nationella prov i år 3, 6 och 9
September: Stor satsning på basfärdigheterna läsa, skriva, räkna aviseras (genomförs 08-12)

2008

Maj: Legitimation och karriärtjänster föreslås
Oktober: Skolinspektionen startas
November: Proposition om ny betygsskala
December: Skriftliga omdömen från årskurs 1 ges

2009

Augusti: Försök med spetsutbildningar i gymnasieskolan startar
December: Förslag till nya skollag överlämnas till lagrådet

2010

April: Beslut om ny lärarutbildning
Oktober: Proposition om lärarlegitimation presenteras

2011

Februari: Arbetsmiljön i förskola och fritidshem ska ses över
Juli: Ny skollag och lärarlegitimationsreformen träder i kraft
Augusti: Ny läroplan, ny lärarutbildning, ny gymnasieskola och ny betygsskala införs
Oktober: Regeringen räknar med att den nya gymnasieskolan ska bli billigare

2012

September: Satsning på barnomsorg på kvällar, helger och nätter. Karriärtjänster införs.

2013

Februari: Förslag att avskaffa individuella utvecklingsplaner
September: Regeringen återför pengar för gymnasieskolan
November: Förslag på lärlingsutbildning i gymnasieskolan

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här