Lärarförbundet
Bli medlem

Helgepriset - stipendier för pedagogiskt utvecklingsarbete

Helgepriset delas ut varje år och ger 125 000 kr till lärare i förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning för att utveckla och utvärdera pedagogiskt utvecklingsarbete. Sista ansökningsdag är 1 februari.

Helgepriset delas ut av Helge Ax:son Johnsons stiftelse i samarbete med bland annat Lärarförbundet.

Läs mer och ansök här

Förskollärare och lärare i grundskolan, gymnasiet och inom vuxenutbildningen kan söka stipendiet för att pröva, utveckla, utvärdera och dokumentera pedagogiskt utvecklingsarbete baserat på forskning och beprövad erfarenhet. Syftet med det pedagogiska utvecklingsarbetet ska vara att förbättra undervisningen, höja elevernas kunskapsnivå och bidra till att framgångsrika modeller sprids.

Stipendiet kan sökas i fyra kategorier:

  • Förskollärare.
  • Lärare verksam i förskoleklass/tidigare åren i grundskolan.
  • Lärare verksam i senare åren i grundskolan.
  • Lärare verksam i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen

Stipendiet kan sökas av enskilda individer eller mindre grupper av lärare.
Lärare i Fritidshem kan inte söka Helgeprisets stipendier.


  • Skapad 2015-01-26
  • Uppdaterad 2020-01-23
Frågor & Svar