Lärarförbundet
Bli medlem

Här hittar du svar om lärarlegitimation

Ann-Christin Larsson och Anne Dahlberg är ombudsmän och svarade på frågor om lärarlegitimation den 3 juni.

Ann-Christin Larsson och Anne Dahlberg är ombudsmän och svarade på frågor om lärarlegitimation den 3 juni.

Vad krävs för att få sätta betyg? Varför dröjer besked om min lärarlegitimation? Hur sätter jag betyg åt en kollega som saknar lärarlegitimation? Det var några av många frågor som dök upp när Lärarförbundets experter chattade med lärare.

Från den 1 juli 2015 införs ändrade regler för betygssättning. Då kommer en lärare som saknar legitimation inte kunna fatta beslut om betyg själv. Vid betygssättningen ska alltid en legitimerad kollega delta. Detta gäller verksamheter där lärarlegitimation krävs för fast anställning.

Den lärare som bedriver undervisningen är den som i regel fattar beslut om betyg. Undantagsbestämmelser i skollagen ger dock arbetsgivare chans att behålla alla lärare i undervisningen.

För att få sätta betyg själv krävs en lärarlegitimation, och för att få undervisa krävs även att läraren i sin legitimation har rätt behörighet. Men det finns undantag, exempelvis om det råder lärarbrist på en skola.

Alla besvarade frågor och svar från chatten

Lärare i åk 1: Jag har inte behörighet i engelska får jag inte undervisa i det då? Men behörig i alla andra ämnen.

Ann-Christin Larsson: Ja, det stämmer. Du ska undervisa i de ämnen du är behörig i. Så är reformens grundtanke. Däremot kan det vara så att du av din arbetsgivare blir ombedd att undervisa ytterligare ett ämne, i ditt fall engelska. Då ska ni göra upp villkor kring ett sådant uppdrag.


Ann-Christin Larsson: Vi får många frågor om att det tar alldeles för lång tid att besked från Skolverket, och en del känner att sin anställning är hotad. Vi håller med om handläggningstiderna, det tar alldeles för lång tid. Lärarförbundet har uppvaktat utbildningsdepartementet i denna fråga. Skulle din anställning vara hotad ska du naturligtvis genast ta kontakt med din avdelning.


Higgins : Var inte detta med legitimationen lite ogenomtänkt ?

Ann-Christin Larsson: Ja, det var väldigt ogenomtänkt. Legitimationstanken i sig är det inte fel på, men som regeringen kom att utforma legitimation och behörighetskraven var det mycket som gick fort och fel.


Mackan: Kan en behörig kollega till en obehörig vägra att signera den obehöriges betyg? Eller räknas det som arbetsvägran? Jag jobbar som obehörig och hittills har rektor signerat mina betyg...

Ann-Christin Larsson: Hallå Mackan! Den här frågan har vi tagit upp på Lärarförbundets webbplats. Den är ganska komplicerad, men för att svara på din direkta fråga. Man ska aldrig vägra göra det arbetsgivaren beordrar en att göra. Då kan man ligga riktigt illa till. Efter den första juli 2015 får inte obehöriga lärare sätta betyg. Betyg måste alltid sättas i samverkan med en behörig lärare. På vår webbplats har vi försökt åskådliggöra att detta kräver att den legitimerade läraren har god insikt i elevernas kunskapsutveckling och kan följa arbetet noga inför en seriös betygsättning.Eeva: Jag är anställd som förskollärare, och har en sk lokal behörighet men inte lärarleg. Kan min (kommunala) arbetsgivare ändra min anställningsform till barnskötare? Kan arbetsgivaren sänka min lön? Om arbetsgivaren och jag väljer att jag fortsätter att ha arbetsuppgifter och ansvar som en fskl (fast en annan fskl har det yttersta ansvaret) ska jag då ha samma löneutveckling som en fskl?

Anne Dahlberg: Hej Eeva. Lokal behörighet är ingen behörighet i det regelsystem som gäller efter 1 juli. Arbetsgivaren kan därför omreglera din tjänst. Skulle detta bli aktuellt för dig ska du kontakta Lärarförbundets avdelning.Linda: Hej! Arbetar på en lågstadieskola som klasslärare. Har ganska bred behörighet, vill arbeta i min egen klass så mycket som möjligt.Är det möjligt att jag hjälper en kollega utan rätt ämnesbehörighet men m leg. med planering och denne kan undervisa själv? Svårt att få någon kontinutet annars, det gäller endast elever på lågstadiet.

Anne Dahlberg: Hej Linda. Grundtanken med lärarlegitimationsreformen är att lärare ska utbilda i de ämnen de faktiskt utbildats för. En legitimerad lärare har ett personligt ansvar för undervisningens kvalitet. Hur ni praktiskt lägger upp arbetet i ert arbetslag är inget som behörighetsordningen berör.Pling: Varför förstår inte skolverket skillnaden mellan formell och reell kompetens. Jag har själv reell kompetens inom estetiska ämnen (sång(/kör etc) men behandlas efter VAL- utbildning som behörig i klassundervisning i musik på högstadie och gymnasium (Då bör man kunna spela afro-instrument mm) Jag har ingen utbildning för detta. Det är brist på kompetens på skolverket. En närliggande liknelse: En språklärare kan undervisa i språk (alla språk) En musiklärare i musik (alla instrument)

Ann-Christin Larsson: Hej Pling. Jag uppfattar frågan som att du fått behörighet i musikämnet för grund- och gymnasieskolan. Det innebär att du har den formella kompetensen att undervisa i hela musikämnet i de båda skolformerna. Känner du att du brister i något avseende ska du ta upp det med din arbetsgivare och komma överens om kompetensutveckling eller liknande.Bettan: Vad gäller för yrkeslärare. (Vård och omsorgslärare) Kan vi fortfarande sätta betyg efter 1 juli? Vi var ju undantagna från början?

Ann-Christin Larsson: Hej Bettan. Ja det kan ni, ni är fortfarande undantagna.Kessu: Jag är lärare i Hem- och konsumentkunskap, jag sökte nyligen en tjänst ett vikariat döm om min förvåning när rektor säger att den som ska vara tjänstledig inte är en behörig lärare samt att denna lärare inte ska läsa HKK. Det finns två lärare i mitt ämne men den andra läraren är inte heller behörig men hade arbetat på skolan i 20 år. Jag tycker att det verkar vara en konstig reform när två helt obehöriga går före för jag skulle få anställning bara om den andra obehöriga inte önskade stanna kvar.

Ann-Christin Larsson: Hej Kessu. Din arbetsgivare verkar inte förstå hur lärare ska anställas. Obehöriga lärare ska anställas för en termin i taget, dock högst ett läsår. Du ska givetvis göra anspråk på en tillvidareanställning. Vänd dig till Lärarförbundets avdelning på din ort.Youlian Mrad: Hej Jag mycket intresserad av blir SlöjdLärare eller Modersmållärare. jag vill Ansökan om legitimation för lärare. Jag innehavare av en B.A. i politiska och administrativa vetenskaper från det libanesiska universitetet, Jag har ett certifikat i Mission kultur och Konst : från Hangö Evangeliska Folkhögskolan, ett annat certifikat från Taraki Institute i Smycke Design. jag har ett Hantverkslinjen certifikat från Ålands Folkhögskola

Anne Dahlberg: Hej Youlian. Jag tycker du ska ta kontakt med närmaste lärosäte som har lärarutbildning och be om att få tala med en studievägledare. Och på så sätt komma underfund med vilken inriktning som passar dig bäst.Maja: Jag är leg lärare f-6 men har bara jobbat i fsk 7.5 år. Är jag behörig att ansvara för verksamheten eller har jag bara ansvar för det arbetslaget ska göra? Tänker på lpfö där det står "förskollärarn ansvar för..."

Ann-Christin Larsson: Hej Maja. Du är inte legitimerad förskollärare och därmed följer att du inte har ansvar för undervisningen i förskolan.Trollmor: Jag är legitimerad F-6lärare i sv ma & so. Jag har nu en Åk2 & undervisar klassen även i no/tk engelska & bild. Min fråga är om jag nästa år får fortsätta att ansvara för klassens undervisning i alla 7 ämnen?

Anne Dahlberg: Hej Trollmor. Nej, egentligen inte. Du ska enligt legitimationsreformen undervisa endast i de ämnen du är utbildad för. Däremot kan det vara så att rektor ber dig undervisa i ämnen som ligger utanför din behörighet. Skulle det ske ska du naturligtvis göra det inom ramen för din tjänst. Får du ett annat förslag tar du kontakt med Lärarförbundets avdelning på din ort.Clara: Vad gäller till nästa läsår?Jag har legitimation i svenska t.o.m. år 7 men undervisar även år 8 och 9. Innebär det att jag får sätta betyg även i år 8 och 9? (Har legitimation i ytterligare ett ämne t.o.m. år 9)Stämmer det att jag endast får undervisa i svenska år 8 och 9 om det saknas behöriga lärare?

Ann-Christin Larsson: Hej Clara. Lärarlegitimationsreformen innebär att man ska undervisa i de ämnen och de årskurser man är behörig för. Du är behörig att undervisa till och med årskurs 7, inte årskurs 8 och 9. Därför stämmer det att du endast kan gå in i undervisning i svenska årskurs 8 och 9 i det fall det saknas behöriga lärare.Maria: Hur går det på avdelningar på förskolor där det inte finns förskollärare? Måste det vara minst en förskollärare på varje avd? Eller räcker det med att det finns en förskollärare anställd på förskolan? Och vad är det isf personalen som inte är förskollärare får göra/inte göra? Mvh Maria

Ann-Christin Larsson: Hej Maria. Lärarförbundet anser att det måste finnas minst en förskollärare i varje avdelning. På en förskola är det förskollärarna som ansvarar för undervisningen och dess utförande, det vill säga det är de som har det pedagogiska ansvaret. Förskollärarna leder det pedagogiska ansvaret, den övriga personalen hjälper till i detta arbete.Karolina : Om jag är behörig att undervisa i alla so ämnena på högstadiet (p.g.a erfarenhet och år). Är jag också behörig att undervisa i dessa ämnen år 4-6? ( även om jag inte har några högskolepoäng i dessa ämnen)

Anne Dahlberg: Hej Karolina. Ja det är du enligt behörighetsförordningen.mop: Är yrkeslärare inom vård och omsorg fortfarande umdantagna? Jag har ju lärarexamen men ej lärarlegitimation. I så fall när kommer även yrkeslärare behöva lärarlegget?

Anne Dahlberg: Hej Mop. En yrkeslärare med lärarutbildning ska naturligtvis söka lärarlegitimation. Det bör du göra genast.lärare I Skåne : Kan en lärare som har examen 1-7 genom att läsa Ämnes poäng få Gymnasiebehörighet? T ex. Läsa 90 p. Spanska ?

Anne Dahlberg: Hej Lärare i Skåne. Ja det stämmer bra.Undrar: Måste den legitimerade lärare som ska sätta betyg tillsammans med en icke legitimerad vara legitimerad i aktuellt ämne eller bara allmänt legitimerad?

Ann-Christin Larsson: Hej! Det krävs egentligen bara att den andra läraren har lärarlegitimation. Men självklart är det allra bäst om läraren har ämnesbehörighet i det aktuella ämnet. Men lagen ställer egentligen inte krav på ämnesbehörighet utan endast lärarlegitimation.Anna: Hej Har fått min legitimering för lärare 6-12 år Men har jobbat i fsk värld sen 2007 Kan jag få fsk examen då me?

Ann-Christin Larsson: Hallå Anna. Ja det kan du få när du under de senaste 15 åren arbetat 8 år i förskolan. Det har du väl alldeles snart uppfyllt. Du ansöker om en komplettering hos Skolverket.Moderator: Vi får in otroligt många frågor och försöker svara alla. Intresset för legitimationsfrågan är som väntat stort. Har du inte ställt din fråga än har du chansen fram till kl. 16.30.anneli: Varför kan msn inte få ett nytt legitimations papper med sitt nya efternamn om man gift sig

Ann-Christin Larsson: Hej Anneli. Vi har ingen aning. Vi tackar för frågan! Den ska vi ta upp med Skolverket nästa gång vi träffar dem.Nathalie: Hej, jag tar examen nu i juni och undrar om jag kan få en tillsvidareanställning innan mitt leg har kommit? (jag har ju trots allt examensbevis och är därmed behörig) Tack på förhand!

Anne Dahlberg: Hej Nathalie. Nej. Skollagen säger att enbart legitimerade lärare kan få en tillsvidareanställning. Du kommer erbjudas en allmän visstidsanställning tills din legitimation kommer.Jenny 75: Hej! Jag har skickat in komplettering med intyg av rektor pga av att jag undervisat i två ämneni mer än åtta år. Jag har också gått lärarlyftet i det ena ämnet (matematik) Jag är utbildad 1-7lärare men blev bara behörig i några ämnen till åk 3 men har arbetat på mellanstadiet i många år. Skolverket vill ha 750kr för ny legitimation (gissar att det är för lärarlyftet) men jag funderar på om behörighet för arbetsintyget var gratis att skicka in och då känns det onödigt att betala eftersom jag blir behörig i de ämnena ändå. Med vänlig hälsning, Jenny

Anne Dahlberg: Hej Jenny 75. Varje komplettering kostar 750 kronor.Maria: Hej. Jag har en grundskollärarexamen, men jag arbetar i förskolan sen 8 år tillbaka o såg att jag kan fylla i ett lämplighetsintyg för att få leg även inom förskolan. Spelar det någon roll att jag har varit föräldraledig under dessa 8 år? Mvh Maria

Ann-Christin Larsson: Hej Marie. Ja det spelar roll. Ingen form av ledighet kan räknas in i de åtta åren. Du måste ha varit fullt yrkesaktiv under alla åtta år.Clara: Men OM det saknas behörig lärare så får jag som legitimerad lärare i svenska år 7 även sätta betyg i svenska år 8 och 9?

Ann-Christin Larsson: Nej du får inte sätta betyg i årskurs 8 och 9. Betygen ska sättas tillsammans med en legitimerad lärare.Förskollärare i Söderhamn: I söderhamns kommun finns det barnskötare som har samma uppdrag som en förskollärare. Vad gäller egentligen? Sen finns det barnskötare som är utbildad under ett år i kommunen som har kallas förskollärare men deras titel är numera förskolepedadgog. Men utgår efter samma avtal vad gäller löner m.m som en förskollärare trots att de inte har lärarleg. Är det egentligen rätt?

Anne Dahlberg: Hej Förskollärare i Söderhamn. Det är förskollärarna som har det pedagogiska ansvaret för undervisningen i förskolan. Det finns många exempel på arbetsgivare som utfärdat lokala behörigheter och omreglerar tjänster till exempelvis förskolepedagoger. Det här är ett stort problem som Lärarförbundet måste ta tag i på varje ställe det dyker upp. Kontakta din avdelning. Förskollärares ställning i utbildningsväsendet måste markeras. Det är enbart de som har förskollärarlegitimation.Veronica: Jag var färdig lärare januari 2011. Började arbeta i skolan aug 2013. Anses man vara "obehörig" om man inte har lärareleg i handen när man börjar en anställning? Jag vet att man självklart inte får sätta betyg men ur lasningsynpunktJag miste om ett års lasdagar på min arbetsplats pga detta.

Ann-Christin Larsson: Hej Veronica. Man anses vara utbildad lärare som ännu inte fått sin legitimation. Och i väntan på legitimation anställs man vanligtvis på en allmän visstidsanställning och då ska man tillgodoräkna sig den tid man arbetat.Sofia: Jag undrar över om legitimation kan påverka lönen? Jag blev anställd som förskollärare utan att ha någon arbetslivserfarenhet inom förskolan och nu har jag arbetat i ca två år som förskollärare och har nyligen fått min legitimation. Finns det då möjlighet för mig att höja lönen? Jag har haft i anställningsavtalet att jag ska få tillsvidare när legitimation kan uppvisas

Ann-Christin Larsson: Hej Sofia. Självklart ska du begära ett lönesamtal med din chef nu när du fått din lärarlegitimation.Undrar: Måste den legitimerade lärare som ska sätta betyg tillsammans med en icke legitimerad vara legitimerad i aktuellt ämne eller bara allmänt legitimerad?

Anne Dahlberg: Hej Undrar. Det räcker att man är legitimerad lärare.Peter: Hej!Jag har fått legitimation i ämnen jag inte läst.har överklagat till Skolverket,men de bryr sig inte.Kan inte detta "ställa till det" för mig?

Ann-Christin Larsson: Hej Peter. Du har fått ett så kallat gynnandebeslut. Det finns medlemmar hos oss som råkat ut för det samma och som genom att överpröva sin sak i förvaltningsrätten fått en rättelse. Men då måste man reagera senast tre veckor efter det att du tagit del av Skolverkets beslut. Om du missat denna tidsfrist och hemskt gärna skulle vilja ha en rättelse kan du alltid ansöka på nytt om en legitimation och begära överprövelse av denna i förvaltsningsrätt.Monbry: Hej! Jag är förskollärare men har inte begärt ut min legitimation för jag går i pension om ca 1.5 år, min fråga är nu om chefen kan göra om min tjänst till barnskötare och sänks min lön.

Anne Dahlberg: Hej Monbry. Om du skulle få problem med detta under det sista året som lärare tar du kontakt med din avdelning.Jonas: 1, Hur arbetar Lärarförbundet för att vi fritidspedagoger ska få legitimation i fritidspedagogik. Det finns ett referensorgan inom fritidspedagogik (som Lärarförbundet handhar) men ingen legitimation för ämnet. 2, Upplever att fritidspedagogiken sätts mer och mer åt sidan till förmån för ämnesundervisning i skolan, vilket är en olycklig förändring, speciellt med tanke på uppdraget som behandlar fritidshemmens komplementering av/med skolan. Hur tänker Lärarförbundet om det och hur arbetar bi för att vår yrkesroll inte utarmad än mer?

Anne Dahlberg: Hej Jonas. Den frågan du tar upp har vi kämpat med jättelänge, än så länge utan framgång, men vi kämpar vidare.Anna H: Vad händer med alla lärare som innan har tillsvidare anställning men som inte har lärarlegitimation ? Blir de "nedsatta" till en visstidsanställning plötsligt ?

Ann-Christin Larsson: Hej Anna H. Nej, de blir förmodligen placerade på andra tjänster inom huvudmannens område. Blir det aktuellt, ta kontakt med din avdelning omgående.Hanna: Kan en lärare som har examen 1-7 få legitimation upp till åk 9 genom att ha tillräckligt många ämnespoäng? Jag har tillräckligt många ämnespoäng inom lärarutbildningen, måste jag läsa till för att bli behörig till 9:an?

Ann-Christin Larsson: Hej Hanna. Om du har 45 högskolepoäng inom ett ämne (dock ej svenska, samhällskunskap eller musik) så är du behörig till och med årskurs 9 inom det ämnet och behöver inte läsa till.Mervi: Vad gäller det för regel för modersmålslärare angående lärarlegitimation?

Ann-Christin Larsson: Hej Mervi. Modersmålslärarna är undantagna från kravet på lärarlegitimation. Det betyder att arbetsgivaren får anställa personer utan lärarlegitimation på tillsvidareanställningar som modersmålslärare och lärarna har det fulla ansvaret för undervisningen och får sätta betyg.Moderator: Nu är det drygt tio minuter kvar av chatten. Vi gör vårt bästa för att hinna besvara alla frågor. Du har fortfarande chansen att skicka in nya frågor.Lollo1969: hej! Vad gäller för pedagoger som arbetar som speciallärare/ specialpedagoger men inte har examen speciallärare/specialpedagog? Ska de komplettera så att de blir behöriga? Eller vad krävs för att vara behörig spec. Lärare?

Ann-Christin Larsson: Hej Lollo1969. För att få arbeta med särskilt stöd krävs att man har en speciallärarutbildning. Speciallärarutbildningen är för närvarande på 90 högskolepoäng.Charlotte: läste att ämneslärare inte behöver vara behöriga i ämnet för att sätta betyg, det räcker att du är legitimerad. Betyder det att jag som legitimerad samhällskunskapslärare får sätta betyg i fysik trots att jag inte läst en poäng i ämnet? Om så, hur ställer sig Lärarförbundet till den ändringen i legitimationsreformen? Vänliga hälsningar, charlotte

Ann-Christin Larsson: Hej Charlotte. Ja så är det. Lagstiftaren har ansett att alla legitimerade lärare lärt sig om bedömning och betygsättning under sin lärarutbildning. Lärarförbundet anser självfallet att betygsättningen ska vara så seriös som möjligt och därför bör arbetsgivaren i största möjliga mån använda legitimerad och ämnesbehörig lärare för att ansvara för betygsättning.milla: Hej! Jag gick ut lärarutbildningen mot fritidshem(enbart) januari 2013, innan den nya utbildningen startade. Kan jag få leg?

Anne Dahlberg: Hej Milla. Ja du ska ansöka om lärarlegitimation. Det har skett en förändring som innebär att fritidspedagoger kan få lärarlegitimation i ämnen de har tillräckligt med poäng i. Så ansök!Clara : Nu förstår jag faktiskt inte. Jag är LEGITIMERAD lärare i svenska till år 7 samt LEGITIMERAD lärare i ytterligare ett ämne i år 7-9. Får inte jag sätta betyg i svenska år 8 och 9 då? Era svar är inte konsekventa här.

Ann-Christin Larsson: Du skriver att du är legitimerad i ett ämne upp till årskurs 9. I det ämnet får du naturligtvis sätta betyg. I de ämnen du bara är behörig upp till årskurs 7 får du inte sätta betyg i årskurs 8 och 9.Tidigarelärare: Hur många poäng av en tidigarelärareexamen måste riktas mot förskolan för att få ut förskollärarleg?

Ann-Christin Larsson: Hej Tidigarelärare. Det går inte att svara på din fråga. Skolverket har gjort bedömningar från lärosäte till lärosäte. Det är endast de som kan svara på din fråga. Det beror helt och hållet på hur din utbildning var upplagd.Allis: Hej! Jag har lärarlegitimation för förskoleklass och några ämnen åk1-3. Jag har arbetat i förskolan i 8år. Men fått barn och varit föräldraledig under denna tiden. Varför får man inte räkna med den tiden i de 8år man måste varit anställd för att få legitimation på arbetserfarenhet? Räknas jag som helt obehörig nu som förskolelärare trots min lärarexamen? I mitt anställningsbevis står det: förskollärare/tidigarelärare.

Ann-Christin Larsson: Hej Allis. Skälet till att man inte får tillgodoräkna sig ledigheter under de åtta åren beror på att man ska ha undervisningserfarenhet av den volymen. Det är trots allt tid som ska ersätta utbildning. Tänk på att den här regeln kommer leva kvar en tid och fortsätter du jobba kvar inom förskolan kommer du snart uppfyllt måttet på åtta år. Då kan du ansöka.Moderator: Nu går det inte att skicka in fler frågor till chatten, men vi svarar på några till som kommit in.Anna H: Hej !jag har lärarlegitimation och behörighet att sätta betyg i matte och svenska 1:an - 3:an. Får jag även då undervisa i andra ämnen på lågstadiet men inte sätta betyg? Måste en annan lärare då sätta betyg i exempelvis no och so ?

Anne Dahlberg: Hej Anna H. Egentligen ska du bara undervisa i de ämnen du har utbildning för. Men med tanke på den stora lärarbrist som råder kommer säkert många lärare behöva undervisa i ämnen de inte har formell utbildning för. Kommer detta att gälla dig tar du kontakt med din avdelning.Marie: Är handelslärare undantagna så som VO?

Ann-Christin Larsson: Hej Marie. Alla yrkeslärare omfattas av undantaget. Men är du utbildad yrkeslärare ska du ansöka om lärarlegitimation.Clara : Men legitimerad ämneslärare i samhällskunskap kan sätta betyg i fysik?

Ann-Christin Larsson: Ja.Maja: Får man en bekräftelse att ansökan har mottagits när man skicka in sin ansökan om legitimation?

Ann-Christin Larsson: Hej Maja. Ja man får ett kvitto med ett ärendenummer på att man ansökt om legitimation.Allis: Jag är behörig tidigarelärare. Kan jag få en tillsvidareanställning på lågstadiet. Trots att jag inte har någon behörighet i engelska, so/no. Eller får jag bara undervisa i svenska och matte som jag har läst?

Ann-Christin Larsson: Hej Allis. Ja egentligen ska du undervisa i svenska och matte som du läst. Se tidigare svar.Jane: Are foreign teachers (Bachelor Degree in Education) exempted from lärareleg if they teach in an international section of a Swedish school and the language of instruction is English?

Ann-Christin Larsson: Hello Jane. Yes.linda: Behörig engelska 4-9, men även läst läs/skriv/matematik utveckling samt specialpedagogik. Kan man på något vis få reda på vad det kommer att stå i min legitimation. Vad blir min behörighet med det övriga jag läst?

Anne Dahlberg: Hej Linda. Nej det får du reda på när Skolverket har sett alla dina papper. På legitimationen kommer det tydligt framgå inom vilka ämnen och årskurser du är behörig.Hanna: Har grundskollärarexamen för åk 1-7 ma och no. Har legitimation för ma tom åk 9 och för bi, ke och fy tom åk 7. Vad/hur mycket behöver jag läsa till för att bli legitimerad tom åk 9 även i bi, ke och fy?

Ann-Christin Larsson: Hej Hanna. Du ska ha motsvarande 45 högskolepoäng i vardera ämnena biologi, kemi och fysik.Tidigarelärare: Hej! Jag har leg som tidigarelärare 6-12 år, men har endast jobbat i förskolan I 6 år. Ej i skolan. Kan jag ansöka om förskollärarleg om 2 år, eller är det endast den som nu vid införandet av legitimationerns jobbat 8 År som kan göra det?

Ann-Christin Larsson: Hej Tidigarelärare. Så fort du fått ihop dina åtta år kan du ansöka.Anna H: Hej !jag har lärarlegitimation och behörighet att sätta betyg i matte och svenska 1:an - 3:an. Får jag även då undervisa i andra ämnen på lågstadiet men inte sätta betyg? Måste en annan lärare då sätta betyg i exempelvis no och so ?

Ann-Christin Larsson: Hej Anna H. Du ska undervisa i de ämnen du har utbildning för, och betyg sätts inte i årskurs 1 - 3 så det ska inte bli några problem.Ann-Christin Larsson: Tack för alla frågor! Flera av er återkom till ämnesbehörighet och betygssättning. Regelverket är så utformat att alla legitimerade lärare har ansvar för betygsättning och därför finns egentligen inte kravet på att man ska vara behörig i det ämne man ska hjälpa till med betygssättning i. Men vi utgår självklart från att rektorer är kloka och letar efter legitimerade och ämnesbehöriga lärare vid betygssättningen. Har ni fler frågor finns mer information på vår webbplats och vi hänvisar gärna till Skolverket som har utmärkt information på sin webbplats.

/ Ann-Christin Larsson och Anne Dahlberg  • Skapad 2015-06-01
Frågor & Svar