Lärarförbundet
Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet för att kunna svara på frågor om skolavtal18 - fredag kl.8-20, lördag kl. 10-14 →

Har du tid för ditt uppdrag som medbedömare?

Du ska ha rätt förutsättningar för ditt uppdrag inom ordinarie arbetstid, säger Lisa Heino, grundskoleexpert på Lärarförbundet.

Du ska ha rätt förutsättningar för ditt uppdrag inom ordinarie arbetstid, säger Lisa Heino, grundskoleexpert på Lärarförbundet.

Lärarbristen påverkar många medlemmar. Kanske är du en av dem som ansvarar för en obehörig kollegas undervisning och betygsättning? Se till att tid för detta läggs in i ditt schema, betonar Lisa Heino, grundskoleexpert på Lärarförbundet.

Ekvationen går inte ihop – antalet lärare är på tok för få och en konsekvens blir att skolorna tvingas anställa personer som saknar legitimation och lärarexamen. En del lärare behöver därför gå in och ansvara för en kollegas undervisning – med allt det innebär i form av planering och betygssättning.

– Har du tid för ditt uppdrag som medbedömare? I alltför många fall läggs uppdraget på utanför befintligt schema, och det är inte okej. Du ska ha rätt förutsättningar för ditt uppdrag inom ordinarie arbetstid, säger Lisa Heino, grundskoleexpert på Lärarförbundet.

Så här en bit in på terminen är det läge att se över schema och planering. Om du har fått nya arbetsuppgifter och hade 100 procent från början behöver du påtala det för chefen. Till hjälp finns Lärarförbundets 9 steg för schema och planering i grundskolan.

– Lärare har många gånger överfulla scheman och vi vet vad det kan leda till i förlängningen. Vi behöver hjälpa varandra att dra i bromsen i tid och få en bra arbetssituation.

I skollagen står att betygssättning ska ske i samarbete med undervisande lärare och medbedömare. Det betyder att du, som ska skriva under ett betyg, redan från terminsstart ska ha koll på hur undervisning och bedömning planeras, samt att det genomförs så att styrdokumentens krav blir verklighet. Skolor organiserar arbetet på olika sätt.

– Det finns goda exempel på skolor som långt i förväg diskuterat fram en rimlig tidsåtgång och lagt ut tid för medbedömning i respektive lärares scheman.

– Att som legitimerad lärare få frågan i december om hen kan vara medbedömare, ska inte få förekomma. Det viktiga är därför att ni för en diskussion på arbetsplatsen och landar i vilka åtgärder ni behöver för att få en rimlig situation. Ta vidare med chefen – och om det inte går, vänd er till ert ombud eller skyddsombud, avslutar Lisa Heino.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här