Lärarförbundet
Bli medlem

Har du som elev blivit utsatt för sexuella trakasserier?

Ingen ska behöva bli sexuellt trakasserad – vare sig i skolan eller någon annanstans i samhället. Skolan ska vara en trygg plats för dig och för alla elever. Men när det värsta händer – vad gör man?

Hur ska du som elev hantera sexuella trakasserier om det är en lärare eller någon annan vuxen på skolan som ligger bakom?

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller utsatt för sexuella trakasserier är det först och främst viktigt att du hittar någon vuxen du litar på som du kan berätta för, eller en kompis som kan hjälpa dig att berätta. Detta gäller vem det än är som har utsatt dig för detta, vare sig det är en annan elev eller en lärare.

Glöm inte att det är du som känner dig utsatt som avgör om handlingen eller beteendet är kränkande. Men det är aldrig ditt eget fel. Hur du ser ut, vad du har på dig, eller vad du gör spelar ingen roll – känner du dig utsatt och kränkt är det viktigt att kunna säga ifrån och sätta stopp.

Alla vuxna som arbetar på skolan har tystnadsplikt. Skolpersonalen måste dock rapportera alla kränkningar och sexuella trakasserier vidare till skolledningen. Skolledningen har i sin tur skyldighet att anmäla detta till huvudmannen.

Alla former av sexuella trakasserier bör dessutom polisanmälas eftersom de kan vara brottsliga. Be en vuxen på skolan att hjälpa dig med detta. Och ha med en kompis som kan stötta dig.

Trakasserierna kan också anmälas till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Sexuella trakasserier kan till exempel vara

  • beröringar eller tafsningar
  • obehagliga blickar eller visslingar
  • oönskad fysisk kontakt
  • sexuellt anspelande skämt och kommentarer
  • att någon säger sexuella saker om ens utseende eller könet man tillhör
  • att någon sprider sexuella rykten
  • att någon skickar meddelande med sexuella anspelningar genom sms, mail eller till exempel lappar
  • att någon visar eller sätter upp sexuella bilder som känns obehagliga

Det kan också vara bra att söka mer stöd för att få prata om det som har hänt. Du kan till exempel få hjälp av skolkuratorn eller på ungdomsmottagningen.

Det kan också vara bra att veta att skolans huvudman måste utreda det som hänt, och vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. Gör de inte detta kan de bli skyldiga att betala skadestånd.

Och kom ihåg – det är aldrig ditt fel!

Här har vi samlat länkar för dig som vill ha mer information.


  • Skapad 2017-11-23
  • Uppdaterad 2021-03-02
Frågor & Svar