Lärarförbundet
Bli medlem

Här är pedagogisk utvecklingstid verklighet

"För att kunna göra ett bra jobb, och nå upp till målen i nya läroplanen, behöver man ha en ordentlig planeringstid", säger Lena Duwe, ordförande för Lärarförbundet i Marks kommun.

"För att kunna göra ett bra jobb, och nå upp till målen i nya läroplanen, behöver man ha en ordentlig planeringstid", säger Lena Duwe, ordförande för Lärarförbundet i Marks kommun.

Lärare i förskoleklass och fritidshem i Marks kommun har sedan i höstas pedagogisk utvecklingstid. – Äntligen får lärarna möjlighet att göra det jobb de är tänkta att göra, säger Lena Duwe, ordförande för Lärarförbundet i Mark.

Att det saknas tid för pedagogisk planering är ett problem för de flesta lärare med semesteranställning runt om i landet. Tiden saknas trots att forskningen visar på hur viktigt det är med en hög kvalitet i verksamheten både för barnens lärande här och nu och för kunskapsresultaten på sikt. Men det finns ljusglimtar.

Ny överenskommelse

I Marks kommun har förskollärare i förskoleklass åtta timmars pedagogisk utvecklingstid per vecka och fritidspedagogerna sex timmar. Överenskommelsen började gälla från och med läsårsstarten i höstas och är ett resultat av Lärarförbundets påverkansarbete.

– För att kunna göra ett bra jobb, och nå upp till målen i nya läroplanen, behöver man ha en ordentlig planeringstid, pedagogisk utvecklingstid som vi kallar det, säger Lena Duwe, ordförande för Lärarförbundet i Marks kommun.

Renodlade huvuduppdrag

I uppgörelsen finns också skrivningar för att renodla huvuduppdraget. Så gott som all arbetstid för fritidspedagogerna ska vara på fritids. Om det blir tid över lägger man den i skolan som resurs i stället för tvärtom. Lärare i förskoleklass fokuserar på sitt huvuduppdrag.

–Det blir ett helhetstänk: Hur gör vi det bäst för verksamheten och för barnen? säger Lena Duwe.

Det har också lett till att nya sätt att organisera dagen. Till exempel kan lärare i förskoleklass öppna på morgonen så att fritidspedagogerna kan få sin planeringstid och tvärtom har förskoleklasslärarna sin när barnen går hem eller till fritids.

–Om vi får bra snurr på detta kan det leda till mycket gott – mer kollegialt samarbete och till och med att det kan göra läraryrket mer attraktivt.

Nästa steg: utvecklingstid i förskolan

Lärarförbundet i andra kommuner har hört av sig för att inspireras av upplägget. Nu tar Lärarförbundet i Mark tag i nästa utmaning:

–Nu börjar vi påverka för pedagogisk utvecklingstid i förskolan. I dag har de bara 12 timmar i veckan som hela arbetslaget får dela på.Kommentarer:

Lena
Lena Duwe

Självklart ska alla 3 yrkeskategorier samarbeta och bidraga med respektive professions kompetens. Fritidspedagogen behöver inte endast arbeta som resurs. Det kan finnas andra uppdrag som är viktigare. Både fritidspedagoger och grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem är t.ex. behöriga i ett eller flera ämnen och kan ha undervisningsansvar. Att det står resurs i artikeln beror på att i Marks kommun användes fritidspedagoger/lärare i fritidshem mestadels som resurs i skolan.

  • Skapad 2018-03-13 12:00
Lena

Om Lena Duwe

Jag är ordförande i Lärarförbundet Mark sen mars 2016. Jag har suttit i styrelsen 2001-2003, 2009- Uppdrag jag haft tidigare är vice ordförande och studieorganisatör.
Jag är utbildad SO- & Sv-lärare år 4-9. Jag har mestadels arbetat i år 7-9. Jag är också utbildad teaterpedagog. Något som jag använt mig av i mitt läraruppdrag, både i Elevens val och i estetprofilering men även som redovisnings- och undervisningsmetod samt i arbetet med grupprocesser.
Jag brinner för utvecklingsfrågor både i yrket och fackligt. Även arbetsrättsliga frågor är viktiga. De får vi som facklig organisation aldrig tappa bort. Att förbättra arbetsmiljön, sänka arbetsbelastningen och återta professionen är andra frågor som Lärarförbundet ständigt måste arbeta med. Jag är övertygad om att tillsammans kan vi göra skillnad. Därför är det självklart för mig att Lärarförbundet ska arbeta för alla medlemmars lika värde och ett enat Lärarförbund.
Privat är det mycket kultur på agendan, körsång, amatörteater och Vedic Art-måleri.

Gunilla
Gunilla Lundström

Sen kommentar.. Men.. Jag undrar över hur det då går med samverkan mellan skolans 3 olika yrkeskategorier samt fritidspedagogikens betydelse för ökad måluppfyllelse om fp bara arbetar som resurs under skoldagen utan möjlighet att påverka innehållet?

  • Skapad 2018-03-08 23:20
Ingela
Ingela Wewertz
Svar till Gunilla Lundström

Hej!

Lena Duwe har svarat på din fråga, men jag vet inte om du ser det så jag lägger det direkt i din tråd också:

Självklart ska alla 3 yrkeskategorier samarbeta och bidraga med respektive professions kompetens. Fritidspedagogen behöver inte endast arbeta som resurs. Det kan finnas andra uppdrag som är viktigare. Både fritidspedagoger och grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem är t.ex. behöriga i ett eller flera ämnen och kan ha undervisningsansvar. Att det står resurs i artikeln beror på att i Marks kommun användes fritidspedagoger/lärare i fritidshem mestadels som resurs i skolan.

  • Skapad 2018-03-13 12:54
Ann-Britt
Ann-Britt Eriksson

Bra gjort, Mark! :-)

  • Skapad 2017-12-21 11:44

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar