Lärarförbundet
Bli medlem

Här är pedagogisk utvecklingstid verklighet

"För att kunna göra ett bra jobb, och nå upp till målen i nya läroplanen, behöver man ha en ordentlig planeringstid", säger Lena Duwe, ordförande för Lärarförbundet i Marks kommun.

"För att kunna göra ett bra jobb, och nå upp till målen i nya läroplanen, behöver man ha en ordentlig planeringstid", säger Lena Duwe, ordförande för Lärarförbundet i Marks kommun.

Lärare i förskoleklass och fritidshem i Marks kommun har sedan i höstas pedagogisk utvecklingstid. – Äntligen får lärarna möjlighet att göra det jobb de är tänkta att göra, säger Lena Duwe, ordförande för Lärarförbundet i Mark.

Att det saknas tid för pedagogisk planering är ett problem för de flesta lärare med semesteranställning runt om i landet. Tiden saknas trots att forskningen visar på hur viktigt det är med en hög kvalitet i verksamheten både för barnens lärande här och nu och för kunskapsresultaten på sikt. Men det finns ljusglimtar.

Ny överenskommelse

I Marks kommun har förskollärare i förskoleklass åtta timmars pedagogisk utvecklingstid per vecka och fritidspedagogerna sex timmar. Överenskommelsen började gälla från och med läsårsstarten i höstas och är ett resultat av Lärarförbundets påverkansarbete.

– För att kunna göra ett bra jobb, och nå upp till målen i nya läroplanen, behöver man ha en ordentlig planeringstid, pedagogisk utvecklingstid som vi kallar det, säger Lena Duwe, ordförande för Lärarförbundet i Marks kommun.

Renodlade huvuduppdrag

I uppgörelsen finns också skrivningar för att renodla huvuduppdraget. Så gott som all arbetstid för fritidspedagogerna ska vara på fritids. Om det blir tid över lägger man den i skolan som resurs i stället för tvärtom. Lärare i förskoleklass fokuserar på sitt huvuduppdrag.

–Det blir ett helhetstänk: Hur gör vi det bäst för verksamheten och för barnen? säger Lena Duwe.

Det har också lett till att nya sätt att organisera dagen. Till exempel kan lärare i förskoleklass öppna på morgonen så att fritidspedagogerna kan få sin planeringstid och tvärtom har förskoleklasslärarna sin när barnen går hem eller till fritids.

–Om vi får bra snurr på detta kan det leda till mycket gott – mer kollegialt samarbete och till och med att det kan göra läraryrket mer attraktivt.

Nästa steg: utvecklingstid i förskolan

Lärarförbundet i andra kommuner har hört av sig för att inspireras av upplägget. Nu tar Lärarförbundet i Mark tag i nästa utmaning:

–Nu börjar vi påverka för pedagogisk utvecklingstid i förskolan. I dag har de bara 12 timmar i veckan som hela arbetslaget får dela på.  • Skapad 2017-12-08
Frågor & Svar