Lärarförbundet
Bli medlem

Här är Lärarförbundets förslag till Komvuxutredningen

Just nu pågår en statlig utredning om kommunal vuxenutbildning, Komvuxutredningen. Lärarförbundet är aktivt med och påverkar och har nyligen skickat in en skrivelse där bland annat frågan kring lärares arbetsbelastning lyfts fram.

En viktig fråga som inte ingår i utredningens utredningsdirektiv, men som Lärarförbundet valt att lyfta fram, är den kontinuerliga antagningen. Anne-Charlotte Ramsthaler, Lärarförbundets expert inom vuxenutbildning, beskriver på Lärarförbundets utredarblogg hur det nuvarande antagningssystemet påverkar lärarnas arbetssituation:

”Att man som lärare ser den kontinuerliga antagningen som en stor utmaning är verkligen inte konstigt; 85 procent av SFI-lärarna arbetar i en verksamhet som tar emot nya elever en gång i månaden eller oftare och hela 4 av 10 lärare arbetar i en verksamhet som tar emot nya elever varje vecka.”

Föreslår förenklad betygssättning

En annan fråga som tas upp i skrivelsen är betygssättningen inom komvux och särvux på grundläggande nivå samt SFI. Lärarförbundet föreslår att en förenklad betygsskala med betygsstegen godkänd och icke godkänd ska införas.

– Vi ser till exempel att arbetsbelastningen i samband med betygssättningen är orimligt stor. Uppdraget är att eleverna ska nå godkänt, inte mer. Vi tycker därför att betygsättningen ska förenklas – det räcker med godkänt och icke godkänt, säger Hanna Thelin, Sfi-lärare i Lund och ledamot i Lärarförbundet referensorgan för vuxenutbildning och yrkeshögskola.

Här är punkterna i skrivelsen i korthet:

  • Vuxenutbildningen ska omfattas av statliga satsningar på exempelvis lön, kompetensutveckling och karriärvägar.
  • Arbetsbelastningen måste minska och vissa administrativa sysslor tas bort från lärarna.
  • Lärares kärnuppdrag ska prioriteras i alla sammanhang så att lärare har förutsättningar att göra ett gott lärararbete.
  • En förenklad betygsskala med betygsstegen godkänd och icke godkänd bör införas inom komvux grundläggande nivå, sfi och särvux på grundläggande nivå.
  • Antagning till vuxenutbildningen behöver ske vid fasta tidpunkter och högst en gång per månad.
  • Dagens upphandlingssystem för vuxenutbildning bör fasas ut och ersättas med ett annat, långsiktigt hållbart system. Alternativet behöver utredas noggrant och utvecklas i dialog med professionen.
  • Lärarutbildningen ska alltid innefatta möjligheten att läsa vuxendidaktik och möjligheten att göra delar av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom vuxenutbildningen.
  • Inför ett professionsprogram för lärares och skolledares kontinuerliga kompetensutveckling.
  • Regionala samarbeten bör formaliseras och struktureras så att den fackliga samverkan kan fungera väl.

Här är skrivelsen i sin helhet.

  • Skapad 2018-01-26
Frågor & Svar