Lärarförbundet

Här är alla som ni nominerat till våra interna organ

Över 600 medlemmar är nominerade till att vara representant i förbundsrådet eller avtalsdelegationen för SKL. Nu är det upp till dig som medlem att bestämma vem som ska representera dig. Valet sker på din avdelnings årsmöte i vår.

Sedan sommaren 2016 är det medlemmarna som utser sina representanter i de nationella organen förbundsråd, avtalsdelegation för SKL och kongress. Inför 2017 är det val till förbundsrådet och avtalsdelegationen som ska tas fram.

Medlemmarna nominerade

Medlemmarna har själva nominerat representanter och det är också medlemmarna, det vill säga du, som väljer vilka representanterna ska vara.

Nu kommer valberedningarna ute i landet ta fram förslag på vilka de vill ska ingå. Det ska vara klart och publicerat här på webben den 15 december.

Du väljer på årsmötet

Men vilka som sedan väljs är upp till dig. Genom att gå på din avdelnings årsmöte och rösta är du med och väljer representanter.

Här hittar du alla nominerade

Vill du veta mer om de nominerade? Här hittar du dem alla.

Alla som är nominerade har blivit kontaktade via mejl. Hittar du dig själv i listan och inte har fått något mejl så har vi fel adress till dig. Ändra din mejladress på Min sida här på webben.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här