Lärarförbundet
Bli medlem

Hållbar utveckling på Skarpatorpsskolan

Eleverna skapade nytt av återvunnen textil.

Eleverna skapade nytt av återvunnen textil.

Inför Global Action Week berättar Mia Möller, grundskollärare på Skarpatorpskolan om hur hon och kollegorna har arbetat runt temat "Hållbar utveckling" med sina elever. Temat har använts brett. Från textilslöjden till SO-lektioner, där både årskurs 4, 7 och 8 varit involverade.

Skarpatorpskolan har under lång tid arbetat runt miljö och hållbar utveckling med en miljögrupp bestående av fem lärare på skolan. Arbetet realiserades genom ett ämnesövergripande tema: "Hållbar utveckling".

Temat är högaktuellt, nu när FNs globala mål för hållbar utveckling är satta och uppmärksammas också extra i samband med Global Action Week. Grundskolläraren Mia Möller berättar om hur de arbetade med temat på skolan.

Från slöjd till SO

Elevernas aktiviteter har sett lite olika ut beroende på ämne och årskurs. Fyrorna har med stort engagemang deltagit i ”Batterijakten”, samlat så många batterier som möjligt. I textilslöjden har eleverna arbetat med Naturskyddsföreningens skolmaterial ”Följ T-shirten”, om T-shirtens väg, genom hela produktionsprocessen.

- Årskurs 8 har deltagit i ”Energifallet”, Naturskyddsföreningens satsning för skolor. I det ingick ett besök på IKEA, där eleverna fick ta del av företagets arbete för hållbara produkter och en miljömedveten produktion. Besöket var mycket uppskattat av våra elever! berättar Mia.

elever skarpaskolan global action week

Ett par gamla jeans blir en ny väska.

Global action week Skarpaskolan

Pennburkar av återvunnet material.

Planering runt temat

Lärarna i arbetslaget grovplanerade tillsammans runt temat Hållbar utveckling. Därefter genomfördes aktiviteter och lektioner på temat i deras respektive ämnen.

Under ca 1½ år har Skarpatorpsskolan också haft en miljögrupp, bestående av fem lärare, där de en gång i veckan diskuterar och planerar miljö och hållbar utveckling på skolan.

- Det hela avslutades med en redovisningskväll för föräldrar och andra anhöriga. berättar Mia.

Redovisningskväll involverade föräldrar

Redovisningskvällen hade tre viktiga begrepp i fokus: illustrativt, informativt och interaktivt.

- Kvällen var mycket uppskattad av föräldrar som var nöjda med det viktiga och aktuella valet av tema. De fick själva vara delaktiga bland annat i textilslöjdssalen. säger Mia.Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här