Lärarförbundet
Bli medlem

Hallå där! Vem får bli medlem i Lärarförbundet efter årsskiftet?

Anders Åhlin, förbundssekreterare

Anders Åhlin, förbundssekreterare

​Hallå där Anders Åhlin, förbundssekreterare på Lärarförbundet! Den första januari 2020 börjar en ny medlemsparagraf gälla för den som vill bli medlem. Vad innebär det egentligen?

Vem får bli medlem i förbundet från 1/1 2020 och vad innebär förändringen?

- Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund för de som är lärare, skolledare och lärarstuderande. För att bli medlem i förbundet efter årsskiftet ska man ha lärarexamen eller studera för att få lärarexamen om man är lärare i t.ex. förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, särskola, specialskola och vuxenutbildning. För övriga kategorier (t.ex. skolledare, studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare, folkhögskollärare, modersmålslärare, kulturskollärare,) krävs relevant utbildning, men tillämpningen kommer vara att det räcker med anställning för att bli medlem.

Blir den som i dag inte har en examen utkastad?

- Detta påverkar inte befintliga medlemmar. Förändringen gäller bara de som ansöker om att bli medlemmar efter årsskiftet. Alla befintliga medlemmar ska vara kvar i förbundet – och kommer ha kvar samma rättigheter, service och erbjudanden. Vi företräder alla våra medlemmar.

Varför gör Lärarförbundet den här förändringen?

- Lärare och skolledare ska ha en status och ett erkännande som den betydelsefulla profession som vi är. Med förändringen tar Lärarförbundet ledartröjan när det gäller professionens utveckling och alla barns och elevers rätt till utbildade och behöriga lärare. Just nu är skolan och lärarna utsatta för ett hårt tryck med besparingar och lärarbrist. Då är det viktigare än någonsin att vi står upp för att det krävs en relevant utbildning för att kunna vara lärare eller skolledare
  • Skapad 2019-12-23
Frågor & Svar