Lärarförbundet
Bli medlem

Hallå där, Ingegärd Salmose

De allra flesta skolor måste göra förändringar i verksamheterna på grund av Corona. Ingegärd Salmose är rektor på särskolan och berättar om hur det ser ut hos henne.

Ingegärd Salmose är vice ordförande för Lärarförbundet Skolledare. Men hon är också rektor för grundsärskolan vid Bergsgårdsskolan och Eriksboskolan i Göteborg. Här går 47 elever och här jobbar ungefär 36 personer, vilket gör det till en jämförelsevis stor särskoleorganisation. På skolan finns elever som läser ämnen, elever som läser ämnesområden och fritidshem. Många har stora stödbehov.

Corona har inneburit anpassningar och oro på de allra flesta skolor. Vi frågade Ingegärd om läget.

Hur ser det ut på din skola Ingegärd, har ni fått göra förändringar och i så fall vilka?

- Inga stora förändringar har behövt göras. Varje morgon gör vi en inventering av elever och personal och får eventuellt omfördela personal mellan klasser. Men det tillhör vardagen även under vanliga omständigheter.

Vilka är de största problemen Corona fört med sig?

- Vi har fått direktiv att alla elever och personal med förkylningssymtom ska vara hemma. Många vårdnadshavare har det redan rätt tufft med barn, hem och jobb och behöver det andrum som tiden i skolan ger dem.

I och med att cirka hälften av eleverna är här och vi är färre personal blir det inte den undervisning som det skulle varit om alla hade varit på plats.

Finns det oro bland elever och personal?

- Det finns en stor oro bland både personal och vårdnadshavare. När det gäller våra elever är det svårare att svara på hur de känner oro. Många av eleverna förstår nog inte vad det innebär med Corona men kan nog ändå känna av en oro eftersom det inte är som vanligt, varken i skolan eller i hemmet. De flesta av våra elever läser efter kursplaner i ämnesområden.

Hur har ditt arbete förändrats?

- Som rektor behöver jag vara mer på arbetsplatsen och trygga upp tillvaron. Det har också inneburit några extra samtal till föräldrar som inte inser att det är allvar när personalen säger att deras barn har förkylningssymtom och behöver vara hemma. Annars flyter arbetet på.

Hur ser du på framtiden?

- Jag tror att Sverige gör rätt i att inte stänga ner skolor och förskolor så här långt. Det hjälper till att hålla landet igång. Jag ser positivt på framtiden vi kommer att ta oss igenom detta. Sverige är ett tryggt land med bra välfärd och resurser i statskassan.

Hur har huvudmannen skött beslutsfattande och information?

- Vi får nästan dagligen information från huvudmannen. Det har varit helt tillräckligt för mig.


Åter till: Lärare och skolledare berättar om corona

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här