Lärarförbundet
Bli medlem
Onsdag 12 maj stänger vi våra telefoner kl 12:00 välkommen att höra av dig igen måndagen 17 maj kl 09:00

Hälften av speciallärarna på väg att gå i pension

Om tio år kommer nästan 45 000 lärare gå i pension, det visar helt ny statistik från Lärarförbundet. Den svenska lärarbristen är akut och störst är behovet av speciallärare, och det är även i gruppen speciallärare pensionsavgångarna är störst. Närmare hälften av speciallärarna beräknas gå i pension

Det skriande behovet av lärare kommer att öka ännu mer inom några år. Stora grupper av lärare, framförallt speciallärare, kommer att gå i pension. Lärarförbundet har tagit fram unik statistik som visar att nästan 45 000 yrkesverksamma lärare är över 55 år och beräknas därmed gå i pension inom tio år.

- Satsningarna på lärarkåren måste fortsätta med full kraft och menar regeringen allvar med sin läsa-skriva-räkna-garanti måste de se till att det finns speciallärare som kan ge det utlovade stödet till eleverna, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Hälften av speciallärarna går i pension

Den yrkesgrupp som kommer att ha flest pensionsavgångar framöver är speciallärarna och specialpedagogerna, där i princip hälften - 47 procent - idag är över 55 år. Men även bland lärare i praktiska/estetiska ämnen kommer många att gå i pension. Lägst pensionsavgångar finns bland grundskollärare, där är 22 procent är över 55 år.

Lönerna måste upp, arbetsbelastningen ner och vi lärare måste få mer makt över vår yrkesutövning.

- Vi vet vad som krävs för att få köerna att ringla långa till lärarutbildningen och få befintliga lärare att fortsätta i yrket. Lönerna måste upp, arbetsbelastningen ner och vi lärare måste få mer makt över vår yrkesutövning. Att investera i lärare är att framtidssäkra Sverige och möjliggöra innovation och tillväxt, säger Johanna Jaara Åstrand.

Pensionsavgångarna bland grundskollärare störst i Jämtland och Norrbotten

I Jämtland och Norrbottens län kommer en tredjedel av grundskollärarna att gå i pension inom 10 år. På Gotland är andelen speciallärare och specialpedagoger över 55 år hela 72 procent.

Statistiken baseras på underlag från november 2016 och avser Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds medlemmar i kommunal sektor som är över 55 år. Statistiken är uppdelad på de sex största lärarkategorierna gymnasielärare, grundskollärare, förskollärare, lärare i praktiska/estetiska ämnen, speciallärare/-pedagoger samt fritidspedagoger.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar