Lärarförbundet
Bli medlem
Driftinformation: Just nu är det driftstörningar på lararforbundet.se

Håll koll på stressen och varandra!

Vi är mitt i en stressig och intensiv period. Många tänker att de nog kan hålla ihop fram till sommarledigheten. Men tiden för återhämtning måste finnas i vardagen, annars kan stressen bli skadlig. Elisabet Mossberg, Lärarförbundets arbetsmiljöexpert, berättar mer.

Elisabet Mossberg, arbetsmiljöexpertVad kan jag göra om jag ser att en kollega håller på att gå in i väggen?

–Prata med kollegan: ”Du har signaler på att du är alltför stressad. Hur har du det?” Koppla in skyddsombudet och chefen. Om kollegan inte vill prata om sin egen situation – prata i allmänna ordalag. Troligen är kollegan inte så ensam som hen tror. Det är jätteviktigt att få hjälp i tid! säger Elisabet Mossberg.

Vi har det så här varje år, hur kan vi se till att det inte fortsätter vara så?

– Det bästa är om det finns ett förebyggande arbete och ”luft i systemet” för oförutsedda händelser. Prata på arbetsplatsträffar hela året om hur ni mår och om ni hinner med det ni ska så att chefen kan prioritera och bortprioritera arbetsuppgifter. Använd gärna det nya stödet som finns kopplat till kommunala avtalet. Det kan du göra även om det är ett annat avtal där du jobbar.

När ska chefen blandas in?

– Chefen är ytterst ansvarig för din och dina kollegors arbetsmiljö. Ta alltid upp signaler om skadlig stress och dålig arbetsmiljö med chefen – för chefen kan bara åtgärda det som hen vet om! Om det är svårt att prata med chefen – vänd er till Lärarförbundets ombud på arbetsplatsen.

Vad är viktigast att tänka på?

–Vi måste måna om varandra. Om alla bara springer sitt eget lopp kan vi inte hjälpas åt – det är det vi måste göra! Ta tag i orsakerna till stressen nu, annars kommer den tillbaka i höst, i värsta fall i form av sjukskrivna kollegor. Använd arbetsplatsträffen, APT, och det material som fack och arbetsgivare tillsammans tagit fram för att öppna upp diskussionen.
9 § Arbetsbelastning

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

Ur AFS 2015:4 ”Organisatorisk och social arbetsmiljö

Kommentarer:

Sofia
Sofia Hirschfeldt

Om man har en chef som gått in i väggen och den nya kommer i februari och den andra förskolechefen som har två andra förskolor i enheten uttrycker att hon inte bryr sig hur vi mår. Som dessutom inte håller tystnadsplikt och är aggressiv mot vissa anställda. Vad gör man då???

  • Skapad 2017-11-13 19:30
Cyrene
Cyrene Martinsson Waern
Svar till Sofia Hirschfeldt

Hej Sofia,
Här låter det som om det är dags att koppla in skyddsombudet på din arbetsplats för att få stöd i er situation. Finns inget skyddsombud på din arbetsplats så kan du vända dig till Lärarförbundets avdelning där du arbetar och få reda på vem som är huvudskyddsombud (kommunal verksamhet) eller regionalt skyddsombud (fristående verksamhet) så hjälper hen dig i ärendet.

Av din fråga framgår inte vilket ansvar den här förskolechefen har för just din enhet, men oberoende av det är det oförsvarligt att uttrycka sig i termer av att man som chef inte bryr sig om hur de anställda mår eller bete sig på annat sätt som kränker de anställda. Som chef har man det fulla arbetsmiljöansvaret som bl a innebär att se till att ingen utsätts för fara för ohälsa eller olycksfall och att säkerställa att kränkande särbehandling inte förekommer.
Det betyder att om en anställd signalerar att fara för ohälsa finns så ska chefen undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att undvika att den anställde riskerar att bli sjukskriven pga arbetet.
Har ni ingen tillförordnad chef under ordinarie chefs sjukskrivning och fram till nya chefen tillträder, behöver ni vända er till en chef på nästa nivå för att berätta vad som pågår.
Med vänlig hälsning,

Cyrene Waern

  • Skapad 2017-11-16 12:09
Cyrene

Om Cyrene Martinsson Waern

Leg lärare i franska och spanska som sadlat om till ombudsman & arbetsmiljöexpert. Brinner för en arbetsmiljö där ingen ska drabbas av ohälsa p g a arbetet!

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här