Lärarförbundet
Bli medlem

Håll koll på stressen och varandra!

Vi är mitt i en stressig och intensiv period. Många tänker att de nog kan hålla ihop fram till sommarledigheten. Men tiden för återhämtning måste finnas i vardagen, annars kan stressen bli skadlig. Elisabet Mossberg, Lärarförbundets arbetsmiljöexpert, berättar mer.

Elisabet Mossberg, arbetsmiljöexpertVad kan jag göra om jag ser att en kollega håller på att gå in i väggen?

–Prata med kollegan: ”Du har signaler på att du är alltför stressad. Hur har du det?” Koppla in skyddsombudet och chefen. Om kollegan inte vill prata om sin egen situation – prata i allmänna ordalag. Troligen är kollegan inte så ensam som hen tror. Det är jätteviktigt att få hjälp i tid! säger Elisabet Mossberg.

Vi har det så här varje år, hur kan vi se till att det inte fortsätter vara så?

– Det bästa är om det finns ett förebyggande arbete och ”luft i systemet” för oförutsedda händelser. Prata på arbetsplatsträffar hela året om hur ni mår och om ni hinner med det ni ska så att chefen kan prioritera och bortprioritera arbetsuppgifter. Använd gärna det nya stödet som finns kopplat till kommunala avtalet. Det kan du göra även om det är ett annat avtal där du jobbar.

När ska chefen blandas in?

– Chefen är ytterst ansvarig för din och dina kollegors arbetsmiljö. Ta alltid upp signaler om skadlig stress och dålig arbetsmiljö med chefen – för chefen kan bara åtgärda det som hen vet om! Om det är svårt att prata med chefen – vänd er till Lärarförbundets ombud på arbetsplatsen.

Vad är viktigast att tänka på?

–Vi måste måna om varandra. Om alla bara springer sitt eget lopp kan vi inte hjälpas åt – det är det vi måste göra! Ta tag i orsakerna till stressen nu, annars kommer den tillbaka i höst, i värsta fall i form av sjukskrivna kollegor. Använd arbetsplatsträffen, APT, och det material som fack och arbetsgivare tillsammans tagit fram för att öppna upp diskussionen.
9 § Arbetsbelastning

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

Ur AFS 2015:4 ”Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Skapad 2017-10-16
  • Uppdaterad 2019-04-30
Frågor & Svar