Lärarförbundet
Bli medlem

Gymnasieutredningen: Viktigt med bred politisk förankring

I den nya gymnasieutredningen som presenterades idag finns flera förslag som Lärarförbundet välkomnar, men det är också viktigt att det finns en bred politisk förankring innan förslagen klubbas så att inte lärare och elever hamnar i kläm.

Regeringens utredare Helén Ängmo överlämnade gymnasieutredningens betänkande till gymnasie- och kunskapslyfts­minister Anna Ekström den 31 oktober.

Ge lärare och elever rätt förutsättningar

- Gymnasieexamen är inträdesbiljetten till samhället och idag går många miste om den. Det är oacceptabelt. Alla ska få de möjligheter i livet som en avklarad gymnasieexamen ger, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Sedan tidigare har Lärarförbundet fått en lång rad politiker att avge ett gymnasielöfte, som går ut på att ge alla unga de allra bästa förutsättningarna för att klara en gymnasieexamen.

Utredningen väljer att inte föreslå en obligatorisk gymnasieskola eller förlängd skolplikt. Man föreslår att ett övergripande mål förs in i skollagen om att målet för gymnasieskolan ska vara att alla ungdomar ska påbörja och nå målen för en gymnasieutbildning. Lärarförbundet anser att dessa förslag är bra, de förtydligar elevens rätt till utbildning och huvudmannens ansvar för att ge varje elev förutsättningar för att klara en gymnasieutbildning.

Högskolebehörighet

Alla yrkesprogram ska, enligt utredningens förslag, innehålla de kurser som ger grundläggande högskolebehörighet i sitt grundupplägg, men att eleven genom aktiva val ska kunna välja bort kurserna.

- Om man ska kunna välja bort kurserna som ger grundläggande behörighet så är det viktigt att det inte bara görs utan eftertanke. Elever som är osäkra måste ha rätt till studie- och yrkesvägledning i samband med valet, speciellt om eleven lutar åt att välja bort kurserna, säger Johanna Jaara Åstrand.

Ämnesbetyg

Utredningens bedömning är att ämnesbetyg skulle kunna leda till förbättringar för lärare och elever i gymnasieskolan. Lärarförbundet vet att många lärare anser att ämnesbetyg skulle vara positivt för elevernas lärande och för att minska lärares arbetsbelastning. Den centrala frågan är dock om dessa fördelar är tillräckligt stora för att överväga alla nackdelar och för att det ska vara värt det stora omställningsarbete som skulle krävas ute i verksamheterna.

- Det är viktigt att en eventuell omställning föregås av ett noggrant övervägande. Det skolan behöver är ett långsiktigt ansvarstagande som möjliggör stabilitet för både lärare och elever. Det vilar ett tungt ansvar på Anna Ekström och jag välkomnar att hon tar på sig det, säger Johanna Jaara Åstrand.

Kommentarer:

Robert
Robert Christensen

Förankra mot lärarna och mot skolforskningen - ja tack!!!

  • Skapad 2016-11-01 07:56
Robert

Om Robert Christensen

Hej!
Jag är en gymnasielärare i samhällskunskap och historia, och har även undervisat i kommunikation och en massa media kurser. Jag har jobbat på IM,med SFI, högstadium, friskola och framförallt kommunalt gymnasium.

Jag har varit fackligt aktiv i Lärarförbundet alltsedan studietiden vid Högskolan Dalarna.
Har alltid tyckt att arbetsrätt och lön är viktiga frågor - men börjar mer och mer tycka att arbetsbelastning är allt för underskattat!

Som lärare är jag starkt färgad av Dewey´s "Learning by doing" och översätter det gärna till kunskapa. Praktiska moment/skapandeprocesser som skapar en brygga mellan teori och verklighet ingår i min kunskapssyn.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här