Lärarförbundet
Bli medlem

Gymnasielärare om vikariebristen: "Mer stress, sämre förutsättningar"

Björn Furugren Beselin, lärare på Spånga gymnasium

Björn Furugren Beselin, lärare på Spånga gymnasium

Björn Furugren Beselin är lärare i matematik och i naturbruksämnen på Spånga gymnasium i Stockholm. Bristen på vikarier påverkar honom och hans lärarkollegor - och resultaten för eleverna.

Lärarförbundet har tidigare slagit larm om att lärarbristen gör det svårt för lärare att få tag i vikarier. Allra svårast för lärarna i gymnasieskolan. Vi har pratat med Björn Furugren Beselin, lärare på Spånga gymnasium i Stockholm, för att ta del av hans syn på vikariebristen. 

Får ni vikarier om någon är sjuk eller ledig?

- Det sätts i princip inte in några vikarier under den första veckan av någon lärares sjukdom eller annan frånvaro. När en lärare är borta flyttas i bästa fall några lektioner men oftast blir det håltimmar för eleverna. Vi kan också använda oss av ett bemanningsföretag men de har nästan bara obehöriga lärare.

Hur påverkas lärarna av att det inte sätts in vikarier?

- Det är inte ovanligt att känna stress på grund av att det inte finns vikarier. Många går till jobbet fast de kanske inte borde för att de är sjuka, just för att det inte finns vikarier. Lärare som har små barn och måste vabba mycket vet att det blir pressande. De upplever mer stress och får sämre förutsättningar i sitt arbete.

Vad blir konsekvenserna för eleverna?

- Det är stor risk att elevernas inte får sin garanterade undervisningstid. I vissa kurser får man också sämre möjligheter att nå målen. De elever med andra förutsättningar får också sämre möjligheter att nå målen om det inte finns utbildade lärare i klassrummet.

  • Skapad 2015-04-08
Frågor & Svar