Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

Gymnasielärare och fritidspedagogik-nätverk vinner Göra skillnad-priset 2014

Karin Berg, gymnasielärare som driver Skolsmedjan, och nätverket för fritidspedagogik i ABI-regionen har tilldelats Lärarförbundets Göra skillnad-pris 2014.

På Lärarförbundets kongress den 11-14 november delar vi för tredje gången ut Göra Skillnad-priset. Syftet är att lyfta fram medlemmar, arbetsplatser och avdelningar/grupper/nätverk i Lärarförbundet som har bidragit till att förverkliga kongressens beslut.

-Göra Skillnad-priset är ett sätt att uppmärksamma några av de som visat oss andra vägen, säger Eva-Lis Sirén.

Priset är indelat i tre kategorier.

Vinnare kategori "individ": Karin Berg

Karin Berg tilldelas priset för att hon genom sitt engagemang på ett nydanande sätt satt fokus på främst gymnasielärares arbetsbelastning och därigenom nått rikstäckande genomslag på ett område med stor betydelse för Sveriges lärare.

TV: Karin Berg om sitt arbete för att så skoldebatten handla om rätt


Vinnare kategori "avdelning/grupp/nätverk": Nätverket för fritidspedagogik i ABI-regionen

Nätverket tilldelas priset för att framgångsrikt ha skapat opinion för fritidshemmens villkor samtidigt som det har tagit ansvar för att kanalisera medlemsengagemang och bidra till utveckling av fritidspedagogiken.

TV: Intervju med Kitt Marteng, Ann-Christin Hedberg och Lena Dahlin

Besöker kongressen

2014 kommer vinnarna till Göra Skillnad-priset till kongressen och delar med sig av sina framgångsfaktorer, stora som små.

Tyvärr kommer inget pris att delas ut i kategorin "arbetsplats" eftersom inga nomineringar till den kategorin har kommit in.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här