Lärarförbundet
Bli medlem

Guide till årsmöte i klubb inom Riksorganisationen

Klubbens beslutande organ är medlemsmötet och däremellan klubbstyrelsen. Ett medlemsmöte och tillika årsmöte ska hållas före den 15 mars varje år.

Enligt Lärarförbundets stadgar §5.3 ska årsmötet:

  • Välja en styrelse som minst ska bestå av en ordförande och två styrelseledamöter.
  • Vid första årsmötet ska också stadgarna fastställas. Det är viktigt att stadgarna inte strider mot Lärarförbundets stadgar. Här hittar ni Normalstadgar för klubben som ni kan använda er av.


Inför årsmötet

I god tid innan det är dags bör klubbstyrelsen planera inför klubbens årsmöte som ska hållas senast den 15 mars varje år.

Alla medlemmar ska kallas till årsmötet senast 7 dagar innan årsmötet.

Inför årsmötet upprättar klubbstyrelsen en dagordning för årsmötet.

Finns det en valberedning till klubben bör de presentera sitt förslag till ny styrelse innan årsmötet, gärna på ett medlemsmöte eller via mejl.

Det är alltid bra om ni har pratat med några personer innan årsmötet och frågat om de kan vara mötesordförande och mötessekreterare.

Fastställ dagordning för årsmötet, här finns en länk till ett exempel på dagordning.


Under årsmötet

Årsmötet ska välja styrelse som minst ska bestå av en ordförande och två styrelseledamöter. Det ska också väljas en valberedning som har till uppgift att förbereda val inför nästkommande årsmöte.

Om klubben inte har fastställt normalstadgar för klubben tidigare ska detta ske på årsmötet.

Ni ska även prata om vilken verksamhet ni ska ha i klubben för det kommande året. Styrelsen kan med fördel har förberett den punkten men det är viktigt att lyssna vad medlemmarna har för förslag.


Efter årsmötet

När årsmötet är avslutat ska ni meddela Lärarförbundet Kontakt vilka som ingår i den nya styrelsen. Uppgifterna kan ni mejla via formuläret på LararforbundetKontakt.


  • Skapad 2020-11-25
Frågor & Svar