Lärarförbundet
Bli medlem

Grundskolläraren Anette: ”Använd vår expertis på rätt sätt”

- Det allra, allra viktigaste är fortfarande att låta lärare vara lärare. Vi har alltför många andra uppdrag och arbetsuppgifter! säger grundskolläraren Anette Pettersson.

- Det allra, allra viktigaste är fortfarande att låta lärare vara lärare. Vi har alltför många andra uppdrag och arbetsuppgifter! säger grundskolläraren Anette Pettersson.

På plussidan: smart schemaläggning som ökat tiden för planering. På minussidan: administrativa bördan är fortfarande lika stor, kanske till och med större. Anette Petersson, 7-9-lärare i Malmö, beskriver vad som hänt med arbetsbelastningen sedan 2013.

För tre år sedan var Anette en av de lärare som berättade i medierna om hur arbetsuppgifter bara läggs på utan att något tas bort. Frågan om att låta lärare vara lärare har sedan dess funnits på den politiska agendan och flera beslut om att rensa på lärares bord fattats. Men märks det någon förändring i vardagen?

-Den administrativa bördan har knappast blivit mindre. Jag tror att vi fortfarande lägger lika mycket tid på den skriftliga dokumentationen, ibland känns det till och med som den har ökat. Man ska fylla i tillbudsrapporter, dokumentera samtal med föräldrar och ta anteckningar från möten, berättar Anette Petersson.

Ingen lättnad trots åtgärdsprogram

Hösten 2013 minskade riksdagen kraven på hur ofta och i vilka årskurser som individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen behöver göras. 2014 kom även beslut om minskat arbete med åtgärdsprogram.

- Vi som arbetar på skolor där det finns många elever med åtgärdsprogram har inte sett någon lättnad. Ju mer dokumentationsbörda du haft desto mindre förändringar har du sett. Jag efterlyser att man på central nivå till exempel beslutade ”i vår kommun skriver vi inte längre omdömen utan hittar nya former”.

Mer administrativ personal

Det som får stryka på foten när administration och kringuppgifter tar tid är för- och efterarbetet av undervisningen.

- Jag har en rektor som genom smart schemaläggning försöker underlätta så vi kan ha samverkan och sambedömning avsatt på schemat. Men tiden räcker fortfarande inte till på långt när utan mycket får ske på fritiden, säger hon.

Anette skulle som många andra lärare vilja se mer administrativ personal och annan kringpersonal på skolorna.

Ta tillvara på expertisen

-Det allra, allra viktigaste är fortfarande att låta lärare vara lärare. Vi har alltför många andra uppdrag och arbetsuppgifter! Låt oss använda vår expertis på rätt sätt, nämligen till att planera undervisning och undervisa elever, säger Anette Petterson.

Kommunerna har en huvudroll i arbetet med att få ner arbetsbelastningen, och borde vara intresserade av att vara attraktiva arbetsgivare menar Anette.

- Jag skulle vilja att man på kommuncentral nivå tog ett övergripande ansvar för att minska arbetsbördan och dokumentationshögarna, och inte lämnar det till varje skola.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här