Lärarförbundet
Bli medlem

De bildade klubb på sex Grillska gymnasier

Linda Larsson, Katri Kingstedt, Josefin Kärf, Therese Dahlkvist och Nickolas Pappas Adlerburg från den nya klubbstyrelsen håller digitalt möte.

Linda Larsson, Katri Kingstedt, Josefin Kärf, Therese Dahlkvist och Nickolas Pappas Adlerburg från den nya klubbstyrelsen håller digitalt möte.

​Tankarna på att bilda klubb har funnits länge bland medlemmar och ombud på de sex Grillska gymnasierna runt om i Mälardalen. Men det var inte förrän i början av 2021 som tiden var mogen.

Therese Dahlkvist, lärare i engelska och svenska som andraspråk på Grillska Gymnasiet i Eskilstuna, är ordförande i den nya klubben som nu har över 50 medlemmar på sex skolor i Eskilstuna, Uppsala, Örebro, Västerås, Stockholm och Sundbyberg. Hon är mycket glad för allt engagemang från både medlemmar och ombud som bidragit till en väl fungerande klubb.

- Vi har bara fått positiva reaktioner på beslutet att starta klubb, berättar hon.

Iden kom utifrån att ombuden på de olika skolorna saknade ett naturligt gemensamt forum. De hade kontakt med Lärarförbundet, var och en på sitt håll, men hade allt för lite interaktion med varandra trots att de har samma kollektivavtal och många gånger jobbar med samma saker.

- Nu är det lättare att driva frågor, det blir också lättare att engagera med träffar och utbildningar som berör medlemmarna inom vårt eget avtalsområde. Det har blivit lättare att rekrytera nya medlemmar och att stötta varandra i ombudsrollen.

Den supersnabba digitaliseringen under covid-året som gått har säkerligen också underlättat både för klubbens tillblivelse och för mötesstrukturen. Ett smidigt samarbete bygger på att styrelse och medlemmar inte behöver resa för att kunna träffas och numera är det ingen som höjer på ögonbrynen eller tvekar att delta i ett Googlemeet-möte.

- Vi kommer ha styrelsemöten digitalt ungefär en gång i månaden, det senaste mötet hade vi den 1 juni. Då fick vi för första gången möjligheter att lyfta blicken lite och börja planera för vad styrelsen och medlemmarna vill med vår klubb.

Grillska gymnasierna ägs av Stiftelsen Stadsmissionens skola, några av skolorna har funnits länge, andra har köpts upp de senaste åren. Skolorna har en tydlig värdegrund som genomsyrar allt arbete och det var inte svårt att få arbetsgivaren på banan med den nya fackliga strukturen.

- En viktig sak vi behöver prata mer om med arbetsgivare är att vårt behov av facklig tid förändras när en klubb bildas. Så det är en av frågorna vi kommer ta upp i nästa samråd.

När Therese får frågan om vad som var svårast med att starta klubb har hon svårt att komma på ett svar. Men efter en stund säger hon:

- Det svåraste var nog att kalla till det första medlemsmötet. Det var ganska meckigt att säkerställa att vi hittade alla medlemmar och kunde kalla rätt personer till mötet.

På frågan om vilket tips hon vill lämna till dem som funderar på att starta klubb kommer svaret däremot snabbt:

-Våga ta steget. Det är väldigt enkelt utifrån allt bra material som finns på hemsidan, och allt stöd från Lärarförbundet. Det kan verka knepigt inledningsvis och man får lägga en del tid på att hitta rätt men det är det absolut värt.

  • Skapad 2021-06-02
Frågor & Svar