Lärarförbundet

Gratis föreläsning om rasism för skolor i Stockholm

Bjud in Expo för Våga ifrågasätta! till din skola, en interaktiv föreläsning om rasism och intolerans och dess konsekvenser. Stockholms stad erbjuder kostnadsfritt skolor och lärare föreläsningen som tar upp vi och dom-tänkande, stereotyper och rasism i dagens Sverige.

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att värna demokratin och att fostra eleverna till respekt för allas lika värde. Lärarförbundet vill ge stöd i arbetet med mångfald och vill tipsa om föreläsningen Våga ifrågasätta!. Som en del i Stockholms stads värdegrundskampanj kan skolor och enskilda lärare kostnadsfritt bjuda in Stiftelsen Expo att hålla föreläsningen Våga ifrågasätta! – en föreläsning som belyser rasismens och intoleransens idé, struktur, organisering och konsekvens.

Fördomar och intolerans bemöts

Våga ifrågasätta! lägger fokus på hur rasism kommer till uttryck i skolan idag, och ger exempel på hur fördomar och intolerans kan bemötas utan att hamna i en konfrontation med låsta positioner. Lärarna får tillsammans möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter i klassrummet och skolkorridorerna. Eleverna utmanas genom en kritisk diskussion kring fördomar och andra former av intolerans ur ett källkritiskt perspektiv. Vanliga påståenden och frågeställningar om flyktingskap, kriminalitet, kultur och svenska traditioner lyfts fram och ifrågasätts.

Anpassas efter din skola

De kostnadsfria föreläsningarna som erbjuds anpassas efter skolornas egna behov och förutsättningar. Tack vare stöd från kulturförvaltningen är föreläsningarna kostnadsfria. Möjligheten för Expo att besöka din skola är större ju snabbare du anmäler om intresse. Anmäl din skola!

Tillsammans med Stiftelsen Expo och teatergruppen Tage Granit har vi även tagit fram ett koncept för en utbildningsdag som du kan arrangera på skolor i hela Sverige under 2015. Läs mer om utbildningsdagen.

Få fler tips på hur du kan arbeta med mot rasism och främlingsfientlighet i skolan.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här