Lärarförbundet
Bli medlem

Göteborg rensar på lärares bord

– ​För att få fler lärare att stanna kvar i yrket och orka måste administrationen minska och lärare avlastas, säger Elisabet Mossberg, ordförande i Lärarförbundet Göteborg.

– ​För att få fler lärare att stanna kvar i yrket och orka måste administrationen minska och lärare avlastas, säger Elisabet Mossberg, ordförande i Lärarförbundet Göteborg.

Göteborgs kommun har tillsammans med Lärarförbundet gjort en plan för att minska och förenkla lärares administrativa arbetsuppgifter. – Nu måste det märkas skillnad i lärarnas vardag, säger Elisabet Mossberg, ordförande för Lärarförbundet i Göteborg.

Allt började med att lärarfacken 2013 lade en så kallad 66a, anmälan till Arbetsmiljöverket, på grund av det pressade läget för lärarna. Det ledde till att kommunfullmäktige beslutade att utreda den administrativa bördan.

Det finns mycket att vinna på att värna lärarna – och det upplever jag att alla är överens om

– För att få fler lärare att stanna kvar i yrket och orka måste administrationen minska och lärare avlastas. Det finns mycket att vinna på att värna lärarna – och det upplever jag att alla är överens om, säger Elisabet Mossberg.

Arbetsgivaren har tillsammans med båda lärarfacken genomfört workshops, enkäter och kartlagt förutsättningarna. Det har lett till handlingsplaner inom varje stadsdel med fokus på att minska och förenkla lärarnas administrativa uppgifter.

”Måste inte”, ”kan”, ”kan enbart”

En modell som använts är att allt administrativt arbete delas in i ”måste inte”, ”kan” och ”kan enbart” utföras av lärare. Något som gör tydligt att det finns mycket lärare gör som kan utföras av någon annan kompetens.

Vad behöver vi hjälp med på just den här arbetsplatsen?

– Vi tycker det här är något man ska göra på varje skola: Vad behöver vi hjälp med på just den här arbetsplatsen? Vi lobbar för att modellen ska användas redan i vår, berättar Elisabet Mossberg.

Nyligen gav kommunstyrelsen utredningen ett fortsättningsuppdrag, och i nästa steg finns stödmaterial till rektorer för hur lärarnas administrativa arbetsuppgifter kan minskas och förenklas.

– Vi har haft en bra dialog och upplägget är genomtänkt, men det märks ingen skillnad hos lärarna än.

Påverkansarbetet fortsätter

Nyligen tvingades Lärarförbundet att göra ytterligare en anmälan till Arbetsmiljöverket. Det handlade om en stadsdel där handlingsplan saknades. Arbetsmiljöverket höll med och ställde krav på att handlingsplan måste fram, prioritering ske vid arbetstoppar och tid för återhämtning finnas.

Det gäller att hålla i, påminna och vara envis för att få rätt saker att hända.

– Det gäller att hålla i, påminna och vara envis för att få rätt saker att hända. Men det behövs också resurser att avlasta lärarna, det måste politikerna vara medvetna om, avslutar Elisabet Mossberg.


  • Skapad 2017-11-29
Frågor & Svar