Lärarförbundet
Bli medlem

Goda nyheter för gymnasielärare i höstbudgeten

Lärarförbundet kammade hem flera segrar för gymnasielärare när regeringen presenterade budgetförslaget för 2016. Yrkeslärare föreslås omfattas av lärarlegitimationen och de ska få möjlighet att läsa in rätt behörighet.

Mycket av det som regeringen föreslog inom gymnasieskolans område i höstbudgeten stämmer överens med vad Lärarförbundet vill. Det är glädjande att regeringen har lyssnat på Lärarförbundet, framför allt när det gäller förbättringar för att höja yrkeslärares status.

Yrkeslärare ska få rätt behörighet

Det är positivt att regeringen vill att yrkeslärare ska fortsätta kunna läsa in behörighet i fler ämnen. Yrkeslärare ska fram till och med 2019 kunna minska sin tjänstgöringsgrad under den tid de går en behörighetsgivande utbildning.

Lärarleg även för yrkeslärare

Regeringen säger i budgetförslaget att yrkeslärare på sikt bör omfattas av kravet på lärarlegitimation, precis som övriga gymnasielärare. Det är något som Lärarförbundet arbetat länge för.

- Det är verkligen på tiden. Det finns all anledning att höja yrkeslärarnas status och det här är ett viktigt steg. Inte minst för att kunna locka fackmän att utbilda sig till lärare. Nu är det viktigt att matcha detta med bra villkor så att lärarna kan komplettera sina behörigheter, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Bland andra satsningar på gymnasieskolan kan nämnas att regeringen vill ge branscher och arbetsgivare större inflytande över den gymnasiala lärlingsutbildningen.

  • Skapad 2015-09-29
Frågor & Svar