Lärarförbundet
Bli medlem

God jul 50 000 gånger om!

Istället för att skicka julkort bidrar Lärarförbundet med 50 000 kronor till Education Internationals (EI) Solidaritetsfond. Tack vare fonden får lärarorganisationer runt om i världen stöd vid kriser och naturkatastrofer eller när lärare hotas för sitt fackliga engagemang.

Här är några exempel på vad Lärarförbundets alternativa julkort bidrog till 2018:

Stöd i jordbävningsdrabbade Indonesien

Under 2018 drabbades Indonesien av jordbävningar. Tusentals människor förlorade livet, andra sina hem och sin försörjning. Det indonesiska lärarfacket PGRI stödde drabbade lärare, elever och deras föräldrar med förnödenheter, men också med samtalsstöd i den traumatiska situationen. I detta arbete fick PGRI stöd från EIs solidaritetsfond.

Lärare som förlorat jobbet i Turkiet

Lärare som förlorat sina jobb och ställts inför rätta efter kuppförsöket i Turkiet 2016 kämpar med försörjning och rättegångskostnader, och deras fackförbund Egitim Sen har vänt sig till solidaritetsfonden för stöd.

Fortbildning i Kongo

Att bygga sig stark som lärarorganisation, i en svår och konfliktfylld kontext är viktigt. EIs solidaritetsfond har tillsammans med projektmedel från Lärarförbundet med flera stöttat studiecirklar i Demokratiska Republiken Kongo, där lärarorganisationerna driver fortbildning för sina medlemmar.

Ledarskapsutbildning i Burundi

I Burundi har lärarfacket STEB fått stöd till sin ledarskapsutbildning.

Ditt medlemskap gör skillnad!

Förutom EIs solidaritetsfond stödjer du som är medlem utvecklingen av starka, oberoende lärarorganisationer genom de samarbetsprojekt Lärarförbundet har runt om i världen. Ditt medlemskap gör skillnad också utanför Sveriges gränser!


  • Skapad 2018-12-19
Frågor & Svar