Lärarförbundet
Bli medlem

Global Action Week - kampen för allas rätt till utbildning fortsätter

Den 20-29 april är det dags för Global Action Week 2020. Syftet med veckan är att påminna om FN:s fjärde globala utvecklingsmål – att alla ska ha rätt till god utbildning. Lärarförbundet lyfter under veckan även åttonde utvecklingsmålet - om rätten till anständiga arbetsvillkor.

Här hittar du information om veckan, förslag på aktiviteter, och stöd i undervisningen.

Samhället är i kris på grund av Corona. Många lärare försöker febrilt få distansundervisningen att fungera. Andra oroar sig över riskerna med att vara på plats i skolan. Men trots det har flera lärare hört av sig till Lärarförbundet och vill arbeta med Global Action Week.

Det tycker vi är glädjande. Mycket av vårt fokus ligger just nu på att ta hand om våra elever, kollegor, och att uppmärksamma politiker, huvudmän, myndigheter och andra på vad vi behöver för att kunna fortsätta göra vårt jobb mitt i krisen. Här blir den gemensamma kraften i Lärarförbundet viktig.

Tillsammans kämpar vi bland annat för:

  • fler utbildade lärare
  • tillgång till god utbildning
  • utbildning för hållbar utveckling
  • skydda arbetstagares rättigheter
  • främja trygg och säker arbetsmiljö för alla


Lärare undervisar en elev

Vad kan jag som lärare göra i undervisningen och på arbetsplatsen?


Tillsammans kan vi se till att regeringar över hela världen uppfyller FN:s globala mål om utbildning och goda arbetsvillkor.

Som lärare kan du hjälpa till genom att sprida kunskap om Global Action Week, och arbeta med FN:s mål i Agenda 2030 i undervisningen.

Planera hur ni vill uppmärksamma kampanjen på din skola eller avdelning. Vilken arbetsmiljöfråga är viktigast just nu på arbetsplatsen? Hur kan ni arbeta med den tillsammans?

Förutsättningarna är annorlunda i år, men även små insatser kan göra skillnad. Du kan till exempel sätta upp affischer, dela ut flyers, och dela inlägg i sociala medier.

Lärarförbundets Facebooksida kommer vi att publicera poster du kan dela vidare (om du inte vill skapa egna).

Inspirerande läsning


Allt du behöver veta om Corona i skolan - och hur Lärarförbundet tar sig an krisen
Aktuell statistik över andel behöriga lärare per kommun
Så jobbar Lärarförbundet för en bättre arbetsmiljö
Så arbetar Lärarförbundet med Agenda 2030


Skriv ut flyer och affisch


Flyer (pdf)
A3-affisch (pdf)
A4-affisch (pdf)


Material för din undervisning – från förskola till gymnasium

Lektionsförslag från Den globala skolan

Lektionsförslag från Lärarförbundet


Demonstrationståg med plakat

Vill du förbättra elevers och lärares villkor i Sverige och globalt?


Lärarförbundet och många andra lärarorganisationer kämpade länge för att rätten till utbildning skulle bli ett eget globalt mål. Nu arbetar vi för att målet ska bli verklighet. För att klara av det behöver vi vara en stark aktör, och för det krävs många medlemmar. Du behövs också.

Gå med i Lärarförbundet idag


Globala mål
Hur bra koll har du på de globala målen? Ta testet nu


Så arbetar Lärarförbundet med Global Action Week internationellt


Global Action Week är en viktig del av Lärarförbundets arbete för allas rätt till god utbildning, och lärares rätt till bra löner och arbetsvillkor, både i Sverige och globalt.

Krisen gör det extra tydligt vilken central roll skolan har för att världens samhällen ska fungera. UNESCO rapporterar bland annat om hur stängda skolor gör att barn missar viktig utbildning, blir utan näringsrik mat, lämnas ensamma hemma, eller att familjer förlorar viktiga inkomster för att de måste ta hand om barnen på dagarna.

Krisen sätter även fokus på digitaliseringen, som påverkar möjligheterna att bedriva undervisning på distans. Dessa förutsättningar ser olika ut för olika elever och lärare i Sverige, men varierar ännu mer globalt.

Det är något vi på Lärarförbundet märker tydligt genom Education International, en världsorganisation för lärarförbund där vi regelbundet träffar kollegor runt om i världen (numera digitalt), och diskuterar våra utmaningar i denna svåra tid. Här kan du läsa om hur några av våra systerorganisationer hanterar Covid-19.


Global Rights

Vad är Global Action Week?

Den 25 september 2015 skrev 193 världsledare under FN:s Agenda 2030. Agendan består av sjutton globala mål, som ska uppnå tre extraordinära saker senast 2030: få slut på extrem fattigdom, bekämpa ojämställdhet och orättvisa, och stoppa klimatförändringen.

Dessa mål kallas för The Sustainable Development Goals (SDG:s), eller Globala målen, och alla länder, inklusive Sverige, har förbundit sig att uppfylla dem.

Mål fyra i Agenda 2030 handlar om allas rätt till en god utbildning. För att uppnå det har världens största lobbyorganisation, Global Campaign for Education, bildats. Varje år arrangerar organisationen Global Action Week, som syftar till att uppmärksamma målet.

Lärarförbundet är medlem i Global Campaign for Education både genom Education international (EI), som är en av de drivande organisationerna, och genom det svenska nätverket Utbildning för alla.

Under Global Action Week fokuserar Lärarförbundet även på de delar av mål åtta som handlar om fackliga rättigheter och förutsättningar för en god arbetsmiljö, och då gör vi det ur lärarnas perspektiv.


  • Skapad 2019-03-11
  • Uppdaterad 2020-02-05
Frågor & Svar