Lärarförbundet
Bli medlem

Global Action Week 2019 - Allt börjar med bra lärare

Under Global Action Week 2019 lyfter vi lärarnas betydelse för att Sverige ska uppnå FN:s globala mål om utbildning för alla med kvalitet. Vi vet att allt börjar med bra lärare – från förskola till högskola!

Den 23-30 april är det dags för kampanjveckan Global Action Week och Lärarförbundet lyfter betydelsen av bra lärare med rätt förutsättningar – Allt börjar med bra lärare. Detta för att vi ska nå mål 4 om god utbildning för alla i Agenda 2030 – i Sverige och i världen!

Regeringen ska uppfylla målen!

Lärarförbundet passar också på att påminna den svenska regeringen om dess åtagande att uppfylla FN:s 17 globala mål. Samtidigt påverkar vi över hela världen i samarbete med våra 32 miljoner kollegor inom Education International. Du är en av dem!


Var med och gör skillnad!

Håll utkik!

Nu går det att beställa material inför Global Action Week i vår materialkatalog - flyer, affisch och knappar på åtta olika språk med texten "Allt börjar med bra lärare".

Årets fokus

Fokus i år ligger på hur alla skolans delar, från förskola till universitet och ett livslångt lärande, bidrar till att nå mål 4. Alla delar är lika viktiga och det krävs alla delar av professionen får förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Vilket av delmålen för utbildning är aktuellt i din avdelning på din skola? Hur kan ni använda Agenda 2030 och mål 4 för att få positiva förändringar i er skola?

Vad är Global Action Week?

Global Action Week är en kampanj som uppmärksammar FN:s fjärde globala mål om god utbildning för alla och utbildningens roll för alla de övriga målen. Vi har engagerat oss i Global Action Week i flera år, och har jobbat hårt för att rätten till utbildning ska vara ett eget mål.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här