Lärarförbundet

Global Action Week 2018 – satsa på Lärareffekten!

Utbildning är en mänsklig rättighet och en grundförutsättning för ett hållbart samhälle.

Utbildning är en mänsklig rättighet och en grundförutsättning för ett hållbart samhälle.

Under Global Action Week 23-29 april 2018 betonar vi vikten av lärareffekten för att uppnå målen om ett rättvist och hållbart samhälle. Till det krävs fler utbildade lärare. Var med och påverka i vår världskampanj!

Årets tema:

Lärareffekten - för en hållbar utveckling i Sverige och världen!

Nu har ni möjlighet i er avdelning och på era arbetsplatser att påverka hur Agenda 2030 målet om utbildning för alla med kvalitet ska nås, i Sverige och världen!


Den 23 - 29 april arrangeras en global kampanjvecka: Global Action Week. Vi i Lärarförbundet utgår i år från vår valkampanj som handlar om lärareffekten och koordinerar Global Action Week med den kampanjen. Mer info på www.lararforbundet.se/larareffekten.

Även i år utgår vi från de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030 och mål 4 om utbildning. Fokus för GAW i år ligger på genomförandemål 4c om att öka antalet utbildade lärare, samt delmål 4.7 om utbildning för hållbar utveckling, kulturell mångfald och en bättre värld.

De 17 målen i Agenda 2030 är alla beroende av lärares arbete – lärareffekten är avgörande för att nå målen kring hälsa, jämställdhet, demokrati och hållbar miljö.

Lärarförbundet vill påminna regeringen om dess åtaganden att genomföra FN:s Agenda 2030 i Sverige och vi påverkar globalt i samarbete med Education International.

Du kan redan nu sprida budskapet med vår flyer, affisch, knappar och bokmärke. Det kommer även att finnas material att sprida på Facebook under kampanjveckan. Nedan finns en film från 2015 där Johanna Jaara Åstrand berättar om Global Action Week.

Några förslag på aktiviteter:

  • Beställ material inför veckan i Materialkatalogen under rubriken Global Action Week
  • Sprid kampanjens budskap i sociala medier och i dina nätverk
  • Bra länk för material till undervisning http://www.globalamalen.se/
  • Informera om Agenda 2030 med fokus på Mål 4 om rätten till utbildning på din arbetsplats och i din avdelning. Hur arbetar ni med dessa på din förskola/skola? Känner vi till dem? Använd gärna vår affisch!
  • Hur lever våra politiker upp till dessa i kommunen - och i Sverige? Här finns aktuell statistik över andel behöriga lärare per kommun
  • Beställ och dela ut flyers till allmänheten tillsammans med info om lärarbristen och lärareffekten
  • Uppvakta politiker och påminn om deras ansvar för tillgången på behöriga lärare
  • Skriv lokal insändare om GAW och allas rätt till utbildning

Sprid gärna idéer och aktiviteter på Globala Mötesplatsen.

Material inför veckan finns nu att beställa i Materialkatalogen under rubriken Global Action Week.

Vad är Global Action Week?

Global Action Week är en global kampanj som uppmärksammar FN:s fjärde globala mål om god utbildning för alla. Vi har engagerat oss i Global Action Week i flera år, där vi har jobbat hårt för att se till att rätten till utbildning blir ett eget mål. Här är en video från 2015.Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här